skip to Main Content

Wereldbank, Concurrentievermogen – Verantwoording.

Image1

Deze week hebben we deel uitgemaakt van een historische overeenkomst. In april van dit jaar zijn Suriname en de Wereldbank gestart met een samenwerkingsproject om het Saramaccakanaal te rehabiliteren. Vandaag evalueren we hoe we dit initiatief vooruit brengen en tekenen we een tweede project over concurrentievermogen en diversificatie.

Deze twee overeenkomsten die binnen zes maanden zijn aangegaan weerspiegelen de succesvolle relatie met de Wereldbank. Suriname staat open voor de wereld; open voor het zakendoen en werkt zij samen met de belangrijkste internationale organisaties om welvaart en groei voor iedereen in het land te brengen.

Diversificatie is één van onze belangrijkste doelstellingen geweest op het ministerie van Financiën. Een meer gediversifieerde economie is essentieel voor Suriname om voorbereid te zijn in het geval van mogelijke internationale prijsschommelingen en helpt om omstandigheden bij te stellen als er een nieuwe economische crisis ontstaat.

Om in verschillende sectoren te kunnen investeren, hebben we echter een langetermijnstrategie nodig en vandaar dus het Suriname Development Program. We hebben een enorm potentieel in de landbouw, de extractieve sectoren en het toerisme. Wij hebben deze overeenkomst ondertekend om het ondernemingsklimaat en het administratieve kader van de extractieve industrieën te verbeteren en om kleine en middelgrote bedrijven in opkomende industrieën te ondersteunen.

Zoals we hebben gezegd, staat Suriname open voor het zakendoen en het verbeteren van verschillende processen om buitenlandse en lokale investeringen aan te trekken en te doen laten groeien. Deze overeenkomst en de gezamenlijke inspanningen met de Wereldbank zijn slechts voorbeelden van hoe Suriname vooruit gaat.

//

This week we have been part of an historic agreement. In April this year, Suriname and the World Bank started a collaboration project to rehabilitate the Saramacca canal. Today,  we are evaluating how we are moving this initiative forward and signing a second project on competitiveness and diversification.

These two agreements within six months reflect the successful relationship with the World Bank. Suriname is open to the world, open for business and working together with the most important international organizations to bring prosperity and growth to everyone in the country.

Diversification has been one of our main goals at the Ministry of Finance. A more diversified economy is key for  Suriname’s preparedness for possible international price fluctuations and helps navigate circumstances should new economic crisis comes up.

However, to invest in different sectors, we need a long-term strategy, hence the Suriname Development Program. We have enormous potential in the agriculture and extractive sectors as well as in tourism. We have signed this agreement to improve the business environment and the administrative framework of the extractive industry, and support small and medium sized businesses in emerging industries.

As we have said, Suriname is open for business and improving several processes to attract and grow foreign and local investments. This agreement and joint effort along with the World Bank are just examples of how Suriname moves forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search