skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

Het nieuwe multifunctioneel kunstgrasveld in Wageningen is het 7e kunstgrasveld in een reeks van velden die zijn aangelegd door de regering om mensen te motiveren, met name de lokale jongeren, om tijd buiten door te brengen, te sporten en een gezonde levensstijl te hebben. Het is een belangrijke mijlpaal en ik wil iedereen feliciteren die betrokken was in het mogelijk maken hiervan.

Deze faciliteiten dragen bij aan het welzijn van jongeren en families en helpen bouwen aan een gelukkigere en gezondere samenleving. Een plek zoals een kunstgrasveld biedt de mogelijkheid om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Wageningen heeft getrainde coaches op het gebied van voetbal en die sociale begeleiding bieden aan jongeren. Het is een plek voor de positieve versterking van de gewoonten die onderdeel uitmaken van een gezonde levensstijl en waar begeleiding kan worden geboden aan jongere generaties bij het ontwikkelen van een passie voor sport.

Het is belangrijk om kinderen te motiveren om van jongs af aan te sporten, niet alleen vanwege de voordelen voor de gezondheid, maar ook omdat sporten ons discipline, doorzettingsvermogen en integriteit bijbrengt. Deze waarden zijn een essentieel onderdeel om doelen te bereiken. We weten dit, omdat we ze hebben geïncorporeerd in onze economische beleidsmaatregelen en onze beslissingen en hierdoor is Suriname in staat geweest om vooruit te komen en te blijven groeien als een land. Nu, ontwikkelen we omgevingen waar onze jeugd deze waarden kan leren en verder kan bouwen aan een beter land.

//

The new multipurpose artificial grass field at Wageningen is the 7th in a series of fields that have been laid by the government to motivate people, especially the local youth, to spend time outdoors, practice sports, and lead healthy lifestyles. This is an important milestone and I want to congratulate everyone involved in making it possible.

These facilities contribute to the development and wellbeing of young people and families, and help build a happier and healthier community. Space such as the artificial grass field represents an opportunity for talent to be discovered and developed. Wageningen has trained coaches responsible for football and social guidance for young people. It’s a space for the positive reinforcement of the habits that make up a healthy lifestyle and for guidance for younger generations to develop a passion for sports.

It’s important to encourage children to practice sports from a young age, not only because of the health benefits, but because sports teach us discipline, perseverance, and integrity. These values are an essential part of achieving goals. We know because we have instilled them in our economic policies and decisions, and it is thanks to this that Suriname has moved forward and continues to grow as a nation. Now, we are creating environments where our youth can learn these values and continue to build a better country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search