skip to Main Content

Verantwoording

Logo

Het project ‘Uitbreiding van Elektriciteitsopwekking en Transmissie EPAR & ENIC’ is een essentieel component van onze strategie om Suriname vooruit te brengen. Het project zal zich richten op het uitbreiden van de elektriciteitsopwekking en transmissie in Paramaribo en Nickerie door de EBS, tegen lagere opwekkingskosten. Ons doel is om bij te dragen aan de verbetering van het welzijnsniveau en de levensomstandigheden van de Surinaamse bevolking, evenals het concurrentievermogen van de binnenlandse producenten en exporteurs, zodat we meer mogelijkheden voor ontwikkeling en groei in Suriname kunnen blijven creëren.

De focus zal de volgende componenten hebben: de bouw van krachtcentrales in Paranam en Hazard, transmissie EPAR (om elektriciteit van de Paranam-fabriek naar onderstations te brengen), transmissie ENIC (om elektriciteit van de Hazard-fabriek naar het ENIC-elektriciteitsnet te brengen) en projectbeheer. Met de ondersteuning van verschillende internationale organisaties, zal het project ons in staat stellen om aan de groeiende vraag naar energie in Paramaribo en Nickerie te voldoen, de capaciteit van de EBS te verbeteren, stroomuitval te reduceren en een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van de energiesector en de nationale economie. Naast de bijdragen aan de energiesector, zal de te bouwen thermische krachtcentrale in Paranam en de nieuwe Hazard-krachtcentrale in Nickerie tijdelijke en voltijdse banen scheppen voor mensen in deze regio’s.

Het project heeft grote voordelen voor de bevolking van Suriname, de vooruitgang en ontwikkeling van gemeenschappen, de kinderen wiens toekomst afhankelijk is van het het hebben van elektriciteit op hun scholen, de gezondheidsinstellingen, de commerciële en industriële bedrijven en voor de werkernemers en huishoudens die voor hun functioneren afhankelijk zijn van betrouwbare energieleveranciers. Door zulke oplossingen te implementeren, blijven we Suriname vooruit brengen om ons grootste potentieel als individu en als natie te bereiken.

//

The ‘Expansion of Electricity Generation and Transmission EPAR & ENIC’ project is an essential component of our strategy to move Suriname forward. The project will focus on expanding electricity generation and transmission in Paramaribo and Nickerie by the EBS, at lower recovery costs. Our purpose is to contribute to the improvement of the welfare level and living conditions of the Surinamese people as well as the competitiveness of the domestic producers and exporters so we can continue to create more opportunities for development and growth in Suriname.

The focus will have these components: The construction of power plants in Paranam and Hazard, Transmission EPAR (to bring electricity from Paranam plant to substations), Transmission ENIC (to bring electricity from Hazard plant to ENIC grid), and project management. With the support of several international organizations, the project will allow us to meet the growing demand for energy in Paramaribo and Nickerie, improve the capacity of the EBS, decrease power losses, and contribute to the sustainability of the energy sector and the national economy. Besides the contributions to the energy sector, the thermal power plant to be built in Paranam and the new Hazard Power Plant in Nickerie will create temporary and full-time employment for people in these regions.

The project represents great benefits for the people of Suriname, the progress and development of communities, the children whose future depends on their schools having electricity, the health institutions, the commercial and industrial businesses, and for the workers and households who depend on reliable sources of energy to function. By implementing solutions like this one, we keep moving Suriname forward to reach our greatest potential as individuals and as a nation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search