skip to Main Content

Verantwoording

Oic Affiliations

Ik ben verheugd om mede te delen dat de Nationale Assemblee van Suriname goedkeuring heeft gegeven aan ons land om toe te treden tot de Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC) en de International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), die beiden deel uitmaken van de Islamic Development Bank (IsDB). Het lidmaatschap van deze twee organisaties is een vanzelfsprekende en pragmatische stap die ons niet alleen zal helpen ons werk om de economie te stabiliseren voort te zetten, maar ook om door te gaan met ons plan voor groei.

De betrekkingen van ICIEC met andere ontwikkelingsinstellingen, zoals het Multilateral Investment Guarantee Agency van de Wereldbank (MIGA) en de Arabische Corporation for Investment Guarantee and Export Credit (Dhaman), bieden Suriname onder meer een mogelijkheid tot meer relaties en samenwerking op het gebied van ontwikkeling. Tegelijkertijd is het doel van de ITFC als een autonome entiteit binnen de IsDB, om de handel te helpen bevorderen ter verbetering van de economische situatie en de middelen van bestaan voor de bevolking van hun 57 leden.

De IsDB is een zeer belangrijke partner voor Suriname en onze participatie in ICIEC en ITFC is een manier om onze relatie verder te versterken en nieuwe mogelijkheden te zoeken voor investeringen in de ontwikkeling van ons land. We moeten doorgaan met het aangaan van dit soort relaties met de internationale gemeenschap. Dit is een belangrijke stap in de goede richting, terwijl we blijven werken om Suriname vooruit te brengen.

https://www.caribbeannewsnow.com/2018/10/29/suriname-parliament-approves-expansion-of-islamic-bank-cooperation/

//

I am glad to announce that the National Assembly of Suriname has given its approval for our country to join the Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC) and the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), both of which are part of the Islamic Development Bank (IsDB). Membership in these two organizations is a natural and pragmatic move that will not only help us continue our work to stabilize the economy but also to keep following our plan for growth.

The ICIEC’s relationships with other development institutions, such as the Multilateral Investment Guarantee Agency of the World Bank (MIGA) and the Arab Corporation for Investment Guarantee and Export Credit (Dhaman), among others, present an opportunity for Suriname to further connection and collaboration in terms of development. Simultaneously, the ITFC’s purpose as an autonomous entity within the IsDB is to help advance trade to improve the economic condition and livelihood of people for their 57 members.

The IsDB is a very important partner for Suriname, and our being a part of ICIEC and ITFC is a way to strengthen our relationship further and seek new opportunities for investment in the development of our country. We must continue to establish these types of relationships with the international community. This is an important step in the right direction as we keep working to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search