skip to Main Content

Verantwoording

De wereldwijde crisis die wij momenteel ondervinden zal op veel manieren zorgen voor een transformatie. De unieke en overvloedige biodiversiteit van Suriname kan mogelijkheden bieden voor internationale investeringen voor de rest van de wereld.

De economie van Suriname is gestoeld op een diverse groep van sectoren die natuurlijke hulpbronnen en lokaal geproduceerde materialen exporteert naar handelspartners en markten wereldwijd, waaronder Noord – Amerika, het Caribisch gebied en Europa en we bieden unieke diensten en producten aan degenen die ons land bezoeken. We zijn een bijzonder grote bron van natuurlijke hulpbronnen. Suriname is rijk aan olie, met recentelijke vondsten voor de kust welke internationale aandacht hebben gekregen, en goudreserves.

Een van onze grootste natuurlijke hulpbronnen is ons milieu: ongerepte bossen en uniek fauna die onderdeel uitmaken van de diverse ecosystemen waarbij wij ons toegewijd inzetten voor het behoud hiervan. Dankzij onze toerismesector, kunnen mensen van de hele wereld ieder jaar de natuurlijke wonderen ervaren van Suriname. En dit zullen ze blijven doen. Wanneer deze pandemie voorbij is, zal alles dat Suriname te bieden heeft nog steeds hier zijn voor diegenen die het land willen komen bezoeken en willen investeren. En dit is hoe we zullen doorgaan met het doen groeien van de economie en het vooruitbrengen van het land.

//

The global crisis we are experiencing today will be transformative in many ways. Suriname’s unique and abundant biodiversity can offer international investment opportunities for the rest of the world.

Suriname’s economy is built on a diverse group of sectors that export natural resources and locally produced materials to trading partners and markets around the globe, including North America, the Caribbean and Europe, and we offer unique services and products to those who visit our country. We are a major source of natural resources. Suriname is rich in oil, with recent major offshore discoveries attracting international attention, and gold reserves.

One of our greatest natural resources is our environment: pristine forests and unique wildlife that make up the diverse ecosystems we are devoted to preserving. Thanks to our ecotourism industry, people from across the globe get to experience the natural wonders of Suriname every year. And they will keep doing so. When this pandemic passes, everything Suriname has to offer will be waiting for those who want to visit and invest. And that is how we will continue to grow the economy and move the country forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search