skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

Gegeven de huidige omstandigheden wat betreft de uitbraak van het COVID – 19 virus, heeft de overheid de nodige maatregelen getroffen en pleegt inspanningen om voedselzekerheid en de beschikbaarheid van voedsel in Suriname te garanderen. Belangrijk is dat, zoals altijd, wij verenigd blijven in ons gemeenschappelijk doel om het welzijn van de Surinaamse bevolking op de eerste plaats te stellen.

De autoriteiten hebben discussies gehad met verschillende stakeholders in de landbouwsector en vertrouwen erop dat door samen te werken, we ontregelingen kunnen minimaliseren. Onder degenen die samenwerken met de overheid bevinden zich importeurs van zaden in Suriname, die hebben aangegeven dat de geïmporteerde groentezaden en meststof die ze in voorraad hebben, voldoende is om te voldoen aan de behoefte voor 3-4 maanden. Samen zullen zij de situatie blijven monitoren en erop toezien dat tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar zaden en meststoffen, om door te gaan met de voorziening van de Surinaamse bevolking.

Verantwoordingsplicht bij de overheid betekent gemak en zekerheid voor mensen. Ik weet dat tijden zoals deze gepaard gaan met onzekerheid en onrust, maar we zullen het welzijn van de Surinaamse bevolking blijven beschermen. Ik ben hier, we zijn allemaal hier voor jullie; en we zullen samen vooruit blijven gaan.

//

Given the current circumstances involving the outbreak of the COVID-19 virus, government officials have been taking the necessary measures and leading efforts to guarantee food security and availability in Suriname. The important thing is that, as always, we remain united in our common goal to put the wellbeing of the Surinamese people first.

Authorities have been holding discussions with various stakeholders in the agricultural sector and feel confident that, by working together, we can minimize disruptions. Among those working with the government are importers of seeds in Suriname, who have indicated that the imported vegetable seeds and the fertilizer they have in stock is sufficient to meet the requirement of 3-4 months. Together, they will continue to monitor the situation and ensure that the demand for seeds and fertilizers is met, to continue to provide for the Surinamese population.

Accountability in government means comfort and security for people. I know that times like these bring a lot of uncertainty and distress, but we continue to protect the wellbeing of the people of Suriname. I am here; we are all here, for you; and we will keep moving forward together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search