skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

Petronas is voornemens om later dit jaar een put te boren bij Blok 52, voor de kust van Suriname. Dit positieve nieuws komt op een moment dat veel economieën in de wereld zijn geconfronteerd met de uitdagingen van COVID-19 en het is een geruststelling om te weten dat wij vooruit blijven gaan, niet alleen vanwege onze bronnen maar als gevolg van de standvastige toewijding en verantwoordelijkheid die wordt getoond door de Surinaamse bevolking.

Investeringen zoals deze werken aan het ontwikkelen van economische vooruitgang op lange termijn. Bij het Ministerie van Financiën werken we hard aan het opstellen van een duidelijk plan voor de mitigatie van de negatieve effecten van de huidige situatie in de wereld op de Surinaamse economie. Ik ben met name trots op de solidariteit, generositeit en het respect die onze burgers hebben getoond. De samenwerking van iedereen is essentieel bij het leveren van een bijdrage aan het veilig houden van mensen in alle gemeenschappen.

Investeringen en kansen zijn het gevolg van hard werken en van het feit dat Suriname een land is dat rijk is aan hulpbronnen, met een grote diversiteit aan producten en diensten. Desalniettemin is de Surinaamse bevolking ons meest waardevolle bezit, bijzonder getalenteerd met een sterk arbeidsethos en inclusief en tolerant van aard.

//

Petronas is planning to drill a well in Block 52, offshore Suriname, later this year. The positive news comes at a time when many economies around the world are facing the challenges of COVID-19, and it is reassuring to know that we continue to move forward, not only because of our resources but as a result of the unwavering commitment and responsibility shown by the Surinamese people.

Investment such as this one works towards creating long-term economic progress. At the Ministry of Finance we are working diligently to define a clear plan to mitigate the negative effects of the current global situation on Suriname’s economy. I am especially proud of the solidarity, generosity and respect our citizens have demonstrated. Everyone’s cooperation has been essential in helping to keep people safe, across all communities.

Investment and opportunity come as a result of hard work and because Suriname is a resource-rich country, full of diversity of products and services. Yet, our most valuable asset is the Surinamese people, full of talent, with a strong work ethic, and inclusive and tolerant nature.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search