skip to Main Content

Verantwoording

20160126002

Eerder deze maand gaf ik een persconferentie, waarbij ik alle maatregelen besprak die het Ministerie van Financiën en ik nemen om de effecten van COVID-19 op de Surinaamse economie tegen te gaan. We werken actief samen met nationale en internationale deskundigen en organisaties om ervoor te zorgen dat er financiering is. Dit is een complexe situatie en we werken er hard aan om de Surinaamse bevolking de benodigde ondersteuning te geven om vooruit te blijven gaan.

Een goede coördinatie tussen de verschillende teams heeft geleid tot de uitkering van middelen door onder andere de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamitische Ontwikkelingsbank en de Caraïbische Ontwikkelingsbank. Er is reeds een noodfonds opgericht door de overheid voor het bieden van hulp bij het behouden van banen, het verstrekken van ondersteuning aan ondernemingen en het omhoog brengen van de nationale productie. We werken nu aan het formuleren van de laatste details van het plan welke als leidraad voor ons zal fungeren in deze uitdagende tijd.

De wereld wordt geconfronteerd met ongekende en uitdagende omstandigheden, maar we zullen hier weer bovenop komen. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we hebben de deskundigheid, ervaring en ondersteuning die we nodig hebben om dit te bewerkstelligen. En, wat het meest belangrijk is, we doen het samen.

//

Earlier this month I gave a press conference where I went over all the measures the Ministry of Finance and I are taking to address the effects of COVID-19 on Suriname’s economy. We are actively working with national and international experts and organizations, ensuring financing is in place. This is a complex situation and we are working hard to get the Surinamese people the support they need to continue moving forward.

Good coordination between the different teams has led to the release of funds by the World Bank, the Inter-American Development Bank, the Islamic Development Bank, the Caribbean Development Bank, among others. An emergency fund has already been set up by the government to help with preserving jobs, providing support for businesses and boosting national production. We are now working on defining the final details of the plan that will guide us during this challenging time.

The world is facing unprecedented and challenging circumstances, yet we will recover. It will not be easy, but we have the expertise, experience and support we need to make it happen. And, what is most important, we are doing it together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search