skip to Main Content

Verantwoording

TO Energy  Climate 01

De wereld is op weg naar investeringen in gebieden die gericht zijn op het creëren van beleid dat milieubewustzijn en bescherming bevordert. Een recente studie van de Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) toont aan dat bijna de helft van de economische output van de wereld, meer dan 39 triljoen US dollars van het wereldwijde BBP, wordt gegenereerd in landen, regio’s en steden met een werkelijk of voorgesteld netto nul doel.

Met de huidige situatie en de recente veranderingen zal bewustzijn van het belang van duurzame groei blijven toenemen. Suriname zet zich in voor duurzaamheid en gezonde milieupraktijken. We zijn er trots op dat we een koolstofnegatief land zijn, en naarmate we verschillende sectoren blijven transformeren en doen ontstaan door middel van de duurzaamheidslens, zullen mogelijkheden en kansen voor investering toenemen. Deze gebieden omvatten ecotoerisme, landbouw, energie en meer.

Onze focus op milieubescherming is de sleutel tot gezonde economische ontwikkeling. Dankzij onze inspanningen op het gebied van transparantie en verantwoording is Suriname de afgelopen jaren door middel van ‘best practices’ voorbereid om investeringsmogelijkheden te beheren en optimaal te benutten. Dit is hoe we vooruit blijven gaan.

//

The world has been moving towards investments in areas dedicated to creating policies that promote environmental consciousness and protection. A recent study made by the Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) shows that almost half the world’s economic output, more than 39 trillion US dollars of the world’s GDP, is being generated in nations, regions and cities with an actual or proposed net zero target.

With the current situation and the recent changes, awareness of the importance of sustainable growth will continue to increase. Suriname is committed to sustainability and sound environmental practices. We feel proud of being a carbon negative country, and as we continue to transform and grow different sectors through the sustainability lens, opportunities for investment will increase. These areas include eco-tourism, agriculture, energy, and more.

Our focus on environmental protection is key to sound economic development. Over the last few years, thanks to our transparency and accountability efforts, Suriname is prepared, through best practices, to manage and make the most out of investment opportunities. This is how we keep moving forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search