skip to Main Content

Verantwoording

617

Om een meer open land te worden en de diversificatie van onze economie aan te moedigen, moeten we structuren hebben die verantwoordelijk zijn voor de strategische planning en partnerschappen die nodig zijn om van Suriname een land te maken waar zaken gemakkelijk, efficiënt en transparant kunnen worden gedaan. Dat is wat InvestSur, een handelsgericht en investeringsbevorderend instituut, zal representeren. Het wordt de toegangspoort tot Suriname!

Het doel van InvestSur is om het eerste en centrale contactpunt voor investeerders en exporteurs te zijn en om het proces van handel en investeringen te faciliteren dat zal bijdragen aan duurzame ontwikkeling en toegenomen concurrentievermogen in Suriname, met als resultaat de economische groei, het creëren van werkgelegenheid, productieketens en lokale banden, capaciteitsopbouw, duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen en het algemene welzijn van de bevolking.

Om van Suriname een investeringsbestemming te maken, heeft InvestSur samenwerking tussen alle belanghebbenden in Suriname nodig. Hierdoor kan het dienen als een One-Stop-Shop, die meerdere diensten aanbiedt, en een plek waar investeerders een directe link vinden naar de ministeries, overheidsdepartementen, ambassades, onderwijsinstellingen zoals AdeK Universiteit, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek, en meer.

Het doel is om een beleggersvriendelijk milieu te creëren, waar we de private- en publieke sectoren kunnen promoten, onze economie kunnen diversifiëren en de institutionele capaciteit en samenwerking tussen instellingen kunnen versterken. Wat nog belangrijker is, InvestSur is het bewijs dat we allemaal moeten samenwerken om nieuwe mogelijkheden te scheppen voor ons land, en dat we de noodzakelijke stappen ondernemen om Suriname vooruit te brengen.

//

To become a more open country and encourage the diversification of our economy, we must have structures accountable for the strategic planning and partnerships necessary to make Suriname a place where business can be done with ease, efficiency, and transparency. That is what InvestSur, a trade-oriented and investment promotion institute, will represent. It will be the gateway to Suriname!

The purpose of InvestSur is to be the first and central contact reference for investors and exporters, and to facilitate the process of trade and investment which will contribute to sustainable development and increased competitiveness in Suriname and, as a result, the economic growth, job creation, production chains and local linkages, capacity building, the sustainable use of natural assets and the general well-being of the people.

To make Suriname an investment destination, InvestSur will require cooperation with all stakeholders in Suriname. This will allow it to serve as a One-Stop Shop, offering multiple services, and a place where investors will find a direct link to the ministries, state departments, embassies, educational institutions such as AdeK University, the Chamber of Commerce and Central Bureau of Statistics, and more.

Its goal is to create an investor-friendly environment, where we can promote the private-public sectors, diversify our economy and strengthen institutional capacity and cooperation among institutions. More importantly, InvestSur is proof we must all work together to bring new opportunities to our country, and that we are taking the steps necessary to continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search