skip to Main Content

Tweede Olievondst Apache

Image

De Apache Corp en haar joint venture partner Total SA hebben recentelijk de tweede grote olievondst van dit jaar voor de kust van Suriname aangekondigd. Dit is geweldig nieuws! Te midden van de huidige gezondheidscrisis en de economische uitdagingen die wereldwijd te zien zijn zullen kansen die zich voordoen in Suriname, zoals deze, onze economie een sterke stimulans geven die ons zal helpen deze situatie te overwinnen en vooruit te blijven gaan.

Deze belangrijke vondst is gedaan bij de Sapakara West-1 bron, op Blok 58 voor de kust van Suriname. Het blok bestaat uit 1,4 miljoen hectare en de bedrijven hebben reeds de locaties geïdentificeerd van de derde en vierde exploratieboringen, welke allemaal een ontzettende potentie tonen voor toekomstige vondsten en voor het aantrekken van investeringen. Met een tweede vondst, zullen we zeker meer aandacht krijgen van de internationale gemeenschap, hetgeen zich zal vertalen in mogelijkheden.

Ons land blijft openstaan voor nieuwe mogelijkheden voor investeringen. Het Ministerie van Financiën heeft beslissingen genomen die ons erop hebben voorbereid om het beste te halen uit deze mogelijkheden. Nu, meer dan ooit, moeten we hard blijven werken om ervoor te zorgen dat we onze bronnen optimaliseren. En het allerbelangrijkst is dat we moeten zorgen voor onszelf en anderen in onze gemeenschappen door het naleven van de gezondheidsmaatregelen en de aanbevelingen, zodat het leven zo snel als mogelijk weer kan normaliseren. In de tussentijd, blijven we Suriname vooruitbrengen.

//

The Apache Corp and its joint venture partner Total SA recently announced this year’s second major oil discovery off the coast of Suriname. This is great news! Amid the current health crisis and the economic challenges seen across the globe, opportunities such as this one emerging in Suriname, will give our economy a strong boost that will help us overcome the situation and continue to move forward.

This significant find was made at the Sapakara West-1 well, on Block 58 offshore Suriname. The Block comprises 1.4 million acres, and the companies have already identified the third and fourth exploration well locations, all of which demonstrates enormous potential for future finds and for attracting investment. With a second find, we are bound to see more attention from the international community, which will turn into opportunities.

Our country continues to be open to new opportunities for investment. The Ministry of Finance has taken decisions that have prepared us to make the most out of these opportunities. Now, more than ever, we must keep working hard to ensure we optimize our resources. And most importantly, we must take care of ourselves and of others in our communities by following public health measures and recommendations, so that life can go back to normal as quickly as possible. In the meantime, we keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search