skip to Main Content

Transparantie

Unknown

In de maand april heeft de Extractive Industries Transparance Initiative haar Jaarlijks Voortgangsverslag over het jaar 2018 gepubliceerd waarin de verschillende inspanningen op het gebied van transparantie te zien zijn onder aansturing van de extractieve sector in Suriname, alsmede de inzet om haar werkzaamheden te verrichten met inachtneming van de doelen zoals gedefinieerd door internationale beste werkmethoden (best practices). De extractieve sector speelt een belangrijke rol bij de groei van de economie van ons land en deze rol gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid om het publiek, de autoriteiten en investeerders geïnformeerd te houden en te zorgen voor een pad dat leidt naar een betere toekomst voor de Surinaamse bevolking. Terwijl we gezamenlijk blijven werken aan het incorporeren van transparantie in al onze processen, zijn er veel mogelijkheden waardoor Suriname continue vooruit blijft gaan.

Een van onze belangrijkste pilaren bij het creëren van een daadwerkelijke positieve verandering, is transparantie. Voor de ontwikkeling van een economie welke weerbaarder is, om de kwaliteit van het leven te verbeteren en om ons land vooruit te brengen, moeten we erop toezien dat iedereen op een transparante manier werkt, waarbij internationale beste werkmethoden worden toegepast en moeten we onze focus houden op het welzijn van mensen. Dat is wat we aan het doen zijn en hoe we Suriname vooruit zullen blijven brengen.

//

This April, the Extractive Industries Transparency Initiative published its 2018 Annual Progress Report, showing the various transparency efforts led by the extractive sector in Suriname and their commitment to work in compliance with the goals defined by international best practices. The extractive sector plays an important role in the growth of our country’s economy and with that role comes a great responsibility to keep the public, authorities and investors informed to ensure a path to a better future for the Surinamese people. As we continue to work together to instill transparency in all of our processes, there are many areas of opportunity that keep Suriname constantly improving.

One of our most important pillars in creating real positive change is transparency. In order to build a more resilient economy, improve quality of life and lead our country towards progress, we must make sure that everyone is working in a transparent manner, applying international best practices and keeping our focus on people’s wellbeing. That is what we are doing, and this is how we continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search