skip to Main Content

Testen – Integriteit

Download

Suriname heeft officieel COVID-19 diagnostische reagentia ontvangen van de pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Pan American Health Organization – PAHO), alsemede 1.750 posters in verschillende talen om ervoor te zorgen dat we onze gemeenschappen kunnen voorlichten. Voor nationale autoriteiten zijn de gezondheid en de levens van mensen een prioriteit en dankzij onze inspanningen om Suriname open te stellen voor de wereld, heeft ons land nu een nauwere samenwerking met internationale organisaties zoals PAHO, welke werken aan de bescherming van het welzijn van onze burgers.

De autoriteiten en medische teams in Suriname volgen standaard gevalsdefinities van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization – WHO) voor suspecte COVID-19 gevallen en gevallen waarbij sprake is van herstel worden ook getest om de afwezigheid van het virus te bevestigen en te waarborgen dat iedere actie wordt ondernomen om de spreiding van het virus te voorkomen. Suriname zal haar samenwerking met PAHO voortzetten, welke de nationale autoriteiten zal voorzien van technische ondersteuning en begeleiding.

Door het versterken van onze relaties met internationale organisaties die open staan voor samenwerking en het verlenen van ondersteuning bij het ontwikkelen van oplossingen om het land vooruit te brengen, prioriteren wij het welzijn van de Surinaamse bevolking. We zullen deze moeilijke situatie het hoofd blijven bieden. We zullen onze samenwerking voortzetten ten behoeve van de Surinaamse bevolking.

//

Suriname has officially received COVID-19 diagnostic reagents from the Pan American Health Organization (PAHO), as well as 1,750 posters in various languages to ensure we inform our communities. For national authorities, people’s health and lives are a priority, and thanks to our efforts to open Suriname to the world, our country now works more closely with international organizations, such as PAHO, that work to protect the wellbeing of our citizens.

Authorities and medical teams in Suriname are following standard case definitions by the World Health Organization for suspected COVID-19 cases and recovered cases are also being tested to confirm the absence of the virus and ensure every action is being taken to prevent its spread. Suriname will continue to work together with PAHO, who will provide national authorities with technical support and guidance.

By strengthening our relationships with international organizations that are open to cooperation and helping develop solutions to move the country forward, we are prioritizing the Surinamese people’s wellbeing. We will continue to overcome this difficult situation. We will continue to work together for the people of Suriname.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search