skip to Main Content

Meeting with the IDB

WhatsApp Image 2020 02 26 At 11.12.12 AM

Ik had onlangs een bijzonder positieve bespreking met José Guilherme Almeida dos Reis, Uitvoerend Directeur voor Brazilië en Suriname bij de IDB en andere vertegenwoordigers van dit belangrijk instituut, waarbij we hebben gesproken over de status van diverse lopende projecten alsmede nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Deze bespreking is onderdeel van de inspanningen van Suriname om het land open te stellen voor de wereld. Door samen te blijven werken en sterke relaties op te bouwen met organisaties als de IDB, brengen we vooruitgang en werkelijke verandering teweeg in Suriname.

Tijdens hun verblijf in Suriname hebben de IDB-vertegenwoordigers een bezoek gebracht aan Staatsolie, de Energie Project Locaties in het SCADA Centrum en Powakka, de locatie van het Watreproject – Productiestation Helena Christina en het Paramaribo Urban Development Program. Dit zijn bijzonder belangrijke projecten die helpen bij de transformatie van Suriname op economisch en sociaal vlak. De IDB is een belangrijke partner geweest op het gebied van investeringen, gericht op het realiseren van duurzame en lange-termijn ontwikkeling in ons land, vanwege de focus op het hebben van een positieve invloed op de levens van Surinaamse burgers. Zij, net als wij, zien hoe onze economie blijft verbeteren en groeien en zien een enorm potentieel in ons prachtig en uniek land.

Het bezoek van de IDB en onze bespreking hebben andermaal bewezen dat de activiteiten die we gezamenlijk verrichten een essentieel onderdeel zijn van de processen die leiden naar groei en dat we werken met partners wiens belangen en waarden in lijn zijn met die van ons. Dat is wat we zullen blijven doen, terwijl de doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

I recently had a very positive meeting with José Guilherme Almeida dos Reis, Executive Director for Brazil and Suriname at IDB and other representatives of this important institution, where we discussed the status of several ongoing projects and new opportunities for collaboration. This meeting is part of Suriname’s efforts to open the country to the world. By continuing to work together and build strong relationships with organizations like the IDB, we are creating progress and real change in Suriname.

During their stay in Suriname, the IDB representatives visited Staatsolie, the Energy Project Sites in SCADA center and Powakka, the Water Project Site- Production Station Helena Christina, and the Paramaribo Urban Development Program. These are very important projects that are helping to transform Suriname, economically and socially. IDB has been an important ally in terms of investment that is aimed at generating sustainable and long-term development in our country, because of its focus on having a positive impact on the lives of Surinamese citizens. They, like us, see how our economy continues to improve and grow, and see tremendous potential in our beautiful and unique country.

The IDB’s visit and our meeting have proved once more that our joint-work is an essential part of the process that leads towards growth, and that we are working with partners whose interests and values are aligned with ours. That is what we will continue to do, as we keep moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search