skip to Main Content

Meeting met de IDB

24da3484 Eea4 4804 9b5a 37f468c4e9dc

Onlangs had ik een bijzonder positieve meeting met de Uitvoerend Directeur voor Brazilië en Suriname bij IDB Invest en vertegenwoordigers van de IDB, waarbij we de status van verschillende lopende projecten hebben besproken, alsmede nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Deze meeting is onderdeel van de inspanningen van Suriname om het land open te stellen voor de wereld. Door te blijven samenwerken en het opbouwen van sterke relaties met organisaties als de IDB, brengen we vooruitgang en werkelijke verandering teweeg in Suriname.

Tijdens hun verblijf in Suriname hebben de IDB – vertegenwoordigers een bezoek gebracht aan Staatsolie, de Energie Project Locaties in het SCADA Centrum en Powakka, de locatie van het Water Project bij het Productiestation Helena Christina en het Paramaribo Urban Development Program. Dit zijn erg belangrijke projecten die bijdragen aan de transformatie van Suriname op zowel economisch als sociaal vlak. IDB Invest is een belangrijke partner wat betreft investeringen gericht op het genereren van duurzame en lange-termijn ontwikkeling in ons land, vanwege de focus van deze instantie op het hebben van een positieve impact op de levens van Surinaamse burgers. Net als wij, zien zij hoe onze economie blijft verbeteren en groeien en zien zij een enorm potentieel in ons prachtig en uniek land.

Het bezoek van de IDB en onze bespreking hebben andermaal bewezen dat onze gezamenlijke activiteiten een belangrijk onderdeel zijn van het proces dat leidt naar groei en dat we werken met partners wiens belangen en waarden in lijn zijn met die van ons. Dat is wat we zullen blijven doen, terwijl we doorgaan met het vooruitbrengen van Suriname.

//

I recently had a very positive meeting with the Executive Director for Brazil and Suriname at IDB Invest, and representatives from the IDB, where we discussed the status of several ongoing projects and new opportunities for collaboration. This meeting is part of Suriname’s efforts to open the country to the world. By continuing to work together and build strong relationships with organizations like the IDB, we are creating progress and real change in Suriname.

During their stay in Suriname, the IDB representatives visited Staatsolie, the Energy Project Sites in SCADA center and Powakka, the Water Project Site- Production Station Helena Christina, and the Paramaribo Urban Development Program. These are very important projects that are helping to transform Suriname, economically and socially. IDB Invest has been an important ally in terms of investment that is aimed at generating sustainable and long-term development in our country, because of its focus on having a positive impact on the lives of Surinamese citizens. They, like us, see how our economy continues to improve and grow, and see tremendous potential in our beautiful and unique country.

The IDB’s visit and our meeting have proved once more that our joint-work is an essential part of the process that leads towards growth, and that we are working with partners whose interests and values are aligned with ours. That is what we will continue to do, as we keep moving Suriname forward.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search