skip to Main Content

Meeting met de Ambassadeur van Indonesië – Verantwoording

Image

Suriname blijft zich openstellen voor de wereld door samenwerking en zakelijke mogelijkheden met de internationale gemeenschap. Ik heb onlangs de gelegenheid gehad om Ambassadeur Julang Pujianto van de Republiek Indonesië te ontmoeten, die samen met het Hoofd Economische Zaken, Hanggorono Karyomanggolo, het Ministerie van Financiën heeft bezocht. Ontmoetingen zoals deze zijn een belangrijk onderdeel van het opbouwen van sterke relaties die ons in staat stellen Suriname vooruit te brengen.

Tijdens onze ontmoeting spraken de Ambassadeur, Hoofd Economische Zaken en ik over verdere bevordering van investeringen tussen onze landen en verdere samenwerking op het gebied van economie en handel. Door dit soort bijeenkomsten creëren we meer kansen voor economische diversificatie en groei in onze gemeenschappen. We openen deuren voor de bevolking van Suriname om door te gaan met hun beroep en hun leven. Het gaat niet alleen over het versterken van de relaties tussen landen, maar ook over het versterken van verbindingen tussen mensen, die noodzakelijk zijn voor de vooruitgang van Suriname in de hedendaagse wereldeconomie. Tegelijkertijd begrijpen we als multicultureel en divers volk de impact die interacties zoals handel en culturele uitwisselingen hebben op maatschappelijk welzijn en groei.

De relaties die we met andere landen opbouwen, bieden aanzienlijke mogelijkheden voor interpersoonlijk contact, reizen, educatieve uitwisselingen en economische groei. Suriname heeft de wereld veel te bieden en er is veel dat we kunnen leren van leden van de internationale gemeenschap. Op deze wijze blijven we een sterkere economie en een betere toekomst opbouwen.

//

Suriname continues to open to the world through cooperation and business opportunities with the international community. I recently had the opportunity to meet with Ambassador Julang Pujianto of the Republic of Indonesia, who visited the Ministry of Finance together with Chief of Economic Affairs, Hanggorono Karyomanggolo. Encounters such as this one are an important part of building strong relationships that enable us to move Suriname forward.

During our meeting, the Ambassador, Chief of Economic Affairs and I spoke about further investment promotion between our countries and further cooperation in terms of the economy and trade. Through these types of meetings, we are creating more opportunities for economic diversification and growth in our communities. We are opening doors for the people of Suriname to continue advancing in their professions and their lives. It is not only about strengthening country-to-country relations, but about reinforcing people-to-people connections, which are necessary for Suriname’s progress in today’s global economy. At the same time, as a multicultural and diverse people, we understand the impact that interactions such as trade and cultural exchanges have on societal wellbeing and growth.

The relationships we build with other countries generate significant opportunities for interpersonal contact, travel, educational exchanges, and economic growth. Suriname has a lot to offer to the world and there is a lot we can learn from members of the international community. This is how we continue to build a stronger economy and a brighter future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search