skip to Main Content

Integriteit

Unknown

Historische en architectonische monumenten zijn een belangrijk deel van de structuur van een land. Een team bestaande uit twee personen uit Suriname heeft recentelijk Belize bezocht om deel te nemen aan een technische uitwisseling van twee weken, gefinancierd door UNESCO. De eerste fase van het project is gericht op het bevorderen van het behoud en management van locaties met pre-Columbiaans archeologisch en historisch erfgoed in Belize, door middel van samenwerking, uitwisseling van deskundigheid en de ontwikkeling van een raamwerkdocument voor het mitigeren van de effecten van klimaatverandering op deze locaties.

In Suriname is de Historische Binnenstad van Paramaribo, een Wereld Erfgoedlocatie die erkend is door UNESCO, een levende herinnering van ons erfgoed. Met verschillende monumenten, authentieke koloniale forten en houten gebouwen, is het een mix van culturen en een unieke plaats in de wereld. Onze diverse architectuur is een bron van trots. Dit project is belangrijk daar het helpt met het behoud van ons verleden op een manier die getuigt van integriteit, respect en verantwoordelijkheid. Betrokken blijven bij ons erfgoed motiveert om door te gaan met het vooruit brengen van Suriname en uit te kijken naar onze toekomst.

Het Surinaams team zal een verslag uitbrengen over de waarnemingen en bevindingen en aanbevelingen doen voor het verbeteren van het behoud en management van de archeologische en historische erfgoedlocaties in Belize. In oktober zal het team van Belize een bezoek brengen aan Suriname met een soortgelijke missie: om samen te werken aan het behoud van de tastbare aanwezigheid van ons erfgoed zodat we door kunnen gaan met het opbouwen van een betere toekomst.

//

Historical monuments and architectural landmarks are an important part of a country’s fabric. A two-member team from Suriname recently visited Belize to take part in a two-week technical exchange funded by UNESCO. The first phase of the project aims to promote the conservation and management of pre-Columbian archeological and historic period-built heritage sites in Belize, through collaboration, exchange of expertise, and the development of a framework document to address mitigating the effects of climate change on these sites.

In Suriname, the Historic Inner City of Paramaribo, a UNESCO World Heritage Site, is a living memory of our heritage. With several listed monuments, authentic colonial forts, and wooden buildings, it is a blend of cultures and a unique place in the world. Our diverse architecture is a source of pride. This project is important because it helps preserve our past with integrity, respect, and responsibility. Conversing our heritage is motivation to continue moving Suriname forward and look towards our future. 

The Surinamese team will report on their observations and findings, and make recommendations to improve the conservation and management of Belize’s archeological and built-heritage sites. In October, the Belize team will visit Suriname with a similar mission: to work together to preserve the tangible presence of our heritage so we may continue to build a better future. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search