skip to Main Content

Doorzettingsvermogen/Perseverance

Unknown

Onlangs publiceerde de Wereldbank haar rapport ‘Global Economics Prospects’, waar het updates over regionale economische vooruitzichten voor dit jaar en 2019 presenteerde. Daarin was Suriname gepositioneerd tussen de landen die afhankelijk zijn van hun grondstoffen waarvan verwacht wordt dat ze de hoogste groeipercentages zullen registreren sinds de prijsdaling van olie en metalen in 2014-2016. Dit is geweldig nieuws, aangezien het laat zien dat wij niet de enige zijn die instaan voor een betere toekomst in Suriname, maar ook de wereld.

De studie toont de snelle ontwikkeling van de “offshore” olie-industrie in onze regio. Met Suriname’s “offshore” potentieel en hulpbronnen, evenals de verschillende projecten die worden ontwikkeld om de industrie en onze economie een boost te geven, zijn we zeker op weg naar duurzaam succes.

De groeimogelijkheden in Suriname zijn aanzienlijk en we blijven doorzetten om deze te verwezenlijken. We blijven vooruitgaan.

//

Recently, the World Bank published its Global Economics Prospects report, where it presented updates on regional economic prospects for this year and 2019. In it, Suriname was positioned amongst the commodity-reliant countries that are expected to register the highest growth rates since before the oil and metals price drop in 2014-16. This is great news, as it shows that we are not the only ones that vouch for a brighter future in Suriname, but the world as well.

The study showcases the rapid development of the offshore oil industry in our region. With Suriname’s offshore potential and resources, as well as the different projects that are being developed to boost the industry and our economy, we are sure to be on path to sustainable success.

The opportunities for growth in Suriname are significant, and we continue to persevere to turn them into fruition. We continue to move forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search