skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Foto Bij DED Persbericht 640×480

Begin november had ik het genoegen om Dubai’s Department of Economic Development (DED) te bezoeken, een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het aantrekken van investeerders naar Dubai en het faciliteren van investeerders buiten Dubai. Het bezoek betekent nog een belangrijke stap om Suriname vooruit te brengen. We blijven contacten leggen en relaties aangaan om onze deuren te openen voor samenwerking met verschillende belanghebbenden over de hele wereld en om het ondernemersklimaat in Suriname te verbeteren.

Tijdens mijn bezoek aan de DED hebben we gesproken over capaciteitsopbouw voor INVESTSUR, die investeringen in Suriname ondersteunt.

Deze bezoeken gaan over het aanmoedigen tot relaties die ons in staat stellen om lange termijn mogelijkheden tot stand te brengen voor onze burgers. Ze gaan over het elkaar helpen om betere en sterkere naties te worden. Door dit soort interacties te zoeken, leren we, verbeteren we en helpen we Suriname vooruitgaan.

//

In early November, I had the pleasure to visit Dubai’s Department of Economic Development (DED), a government entity that is responsible for attracting investors to Dubai and facilitating investors outside of Dubai. The visit represents another important step towards moving Suriname forward.  We continue to connect and establish relationships to open our doors to collaboration with different stakeholders around the world and improve the business environment in Suriname.

During my visit with the DED, we spoke about capacity building for INVESTSUR, which is supports investments in Suriname.

These visits are about fomenting relationships that allow us to create long-term opportunities for our citizens. They’re about helping each other become better, stronger nations. By seeking these kinds of interactions, we are learning, we are improving, and we are moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search