skip to Main Content

Doorzettingsvermogen /Perseverance

Https—blogs Images.forbes.com Jamesellsmoor Files 2018 07 Hannah Olmberg Soesman 696×392

https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2018/07/05/meet-the-woman-revolutionizing-renewable-energy-in-the-caribbean/#2cb74f4f13f0

Surinaamse vrouwen zoals Hannah Olmberg-Soesman zijn het bewijs dat ons land vol zit van getalenteerde, hard werkende mensen die ervoor bestemd zijn om positieve veranderingen tot stand te brengen. Mevrouw Olmberg-Soesman is de grondlegster, samen met haar man, van Guguplex Technologies SAC. Zij is de manier hoe we denken over energie, ingrijpend aan het veranderen en heeft recentelijk de Caribbean Community (CARICOM) Energy Personality Award ontvangen voor haar uitzonderlijke bijdrage aan een toekomst van duurzame energie in de regio.

Niet alleen heeft haar werk een sleutelrol gespeeld bij de invoering van off-grid zonnesystemen in afgelegen dorpen, die nieuwe kansen bieden aan gemeenschappen in geheel Suriname, maar, haar focus om mensen, vooral vrouwen, te stimuleren via projecten voor hernieuwbare energie, toont een benodigde interesse aan voor educatieve, economische en persoonlijke ontwikkeling in het land. Mevr. Olmberg-Soesman’s afgelegde traject is niet zonder uitdagingen geweest, maar zoals haar mensen van wie ze zegt dat die “zo zonnig als de zon die we ter beschikking hebben in Suriname,” zijn, heeft zij die met grote vastberadenheid en optimisme het hoofd geboden.

Hernieuwbare energie biedt talloze mogelijkheden voor Suriname, niet alleen in termen van bescherming van het milieu, maar ook, zoals mevrouw Olmberg-Soesman heeft verklaard, voor educatieve en economische ontwikkeling, verhogingen van inkomsten door de samenwerking van banken, medische instellingen, overheid en particuliere bureaus en meer. Mevr Olmberg-Soesman is niet alleen een grote bron van trots voor ons land, maar haar werk toont aan dat we op de goede weg zijn om Suriname vooruit te brengen.

//

https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2018/07/05/meet-the-woman-revolutionizing-renewable-energy-in-the-caribbean/#2cb74f4f13f0

Surinamese women like Hannah Olmberg- Soesman are proof that our country is filled with talented, hard-working people that are destined to creating positive change. Mrs. Olmeberg- Soesman is the founder, along with her husband, of Guguplex Technologies SAC. She is revolutionizing the way we think about energy and has recently received the Caribbean Community (CARICOM) Energy Personality Award, for her exceptional contribution to a sustainable energy future in the region.

Not only has her work been instrumental in introducing off-grid solar systems in remote villages, providing new opportunities for communities across Suriname, but, her focus on empowering people through renewable energy projects, especially women, demonstrates a necessary interest in educational, economic and personal development in the country. Mrs. Olmberg- Soesman’s trajectory has not been without its challenges, but like her people, which she says are “as sunny as the sun we have available in Suriname,” she has confronted them with great determination and optimism.

Renewable energy presents countless opportunities for Suriname, not only in terms of protecting the environment, but also, as Mrs. Olmberg-Soesman has stated, for educational development, economic development, increases in livelihood through the cooperation of banks, medical institutions, government and private bureaus, and more. Mrs. Olmberg-Soesman is not only a great source of pride for our country, but her work demonstrates that we are on the right path in moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search