skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

Onlangs hadden we de eer om de Koning van de Ashanti-Natie van Ghana, Osei Tutu II, in Paramaribo te verwelkomen voor de viering van de 43ste gedenkdag van de Onafhankelijkheid van ons land. Koning Osei Tutu II, die werd vergezeld door een delegatie van 40 personen, wordt gewaardeerd door zijn mensen en staat bekend om zijn rol in het verzoeningsproces van zijn regio. Dit is een belangrijk bezoek voor het Surinaamse volk, want velen van hun vinden hun wortels terug in Ghana, vooral in de Marron gemeenschappen van Suriname; en weergeeft onze cultuur onze band met West-Afrika.

Tijdens zijn bezoek ontmoette Kin Osei Tutu II lokale Afrikaanse Marron gemeenschappen van Suriname en hun stamhoofden om zijn kennis over het cultureel erfgoed van Ghana te delen, en nam hij deel aan een lezing aan de Anton de Kom Universiteit over “De rol van een traditionele koning in een hedendaagse moderne nationale staat”.

We moeten naar mogelijkheden zoeken om samen te werken bij de ontwikkeling van onze naties, die met elkaar verbonden zijn door de geschiedenis en de visie op een betere toekomst. Suriname blijft deuren opendoen voor verschillende naties die ons zien als een land voor groeimogelijkheden en voor zaken om te bloeien. We blijven doorzetten en relaties opbouwen die Suriname vooruit brengen en de toekomst teweegbrengen die de Surinaamse bevolking verdient.

//

Recently we had the honor of welcoming the King of the Ashanti nation of Ghana, Osei Tutu II, to Paramaribo, in time for the celebration of our country’s 43rd Independence Anniversary. King Osei Tutu II, who was accompanied by a 40-person delegation, is valued by his people and is known for his role in the reconciliation process of his region. This is a significant visit for the Surinamese people, as there are many who trace their roots back to Ghana, especially among Maroon communities of Suriname, and our culture reflects our connection to West Africa.

During his visit, Kin Osei Tutu II met with local African Maroon communities of Suriname and their tribal chiefs to share his knowledge about Ghana’s cultural heritage, and took part in a talk about “The Role of a Traditional King in a contemporary Modern Nation State” at the Anton de Kom University.

We must seek opportunities to cooperate in the development of our nations, who are tied by history and the vision for a better future. Suriname continues to open doors to different nations who see us as a country for opportunities to growth and businesses to thrive. We continue persevering and building relationships that move Suriname forward and create the future the Surinamese people deserve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search