skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

Het was een eer om de belangrijkste spreker te zijn bij de inhuldiging van het Mindsports Center op de Anton de Kom Universiteit. Ik was onder de indruk van de kwaliteit en schoonheid van het centrum, dat werd geschonken en gebouwd door China Dalian International Economic & Technical Cooperation Group en ontworpen door KDV Architects NV. Als schaakliefhebber, speler en wedstrijddeelnemer, weet ik hoe belangrijk sporten zoals deze zijn bij het leren van jongeren om doelen te bereiken en een gelukkig en succesvol leven te leiden.

Door de ontwikkeling van de sport in Suriname te helpen stimuleren, geven we onze jeugd de kans om waardevolle kwaliteiten van de geest te leren, die nuttig voor hen zullen zijn in hun leven. Schaken leert ons over plannen en projecteren naar toekomstige doelen, terwijl we leren omgaan met onverwachte obstakels. Het is bewezen dat schaken bijdraagt aan academische prestaties, rationeel denken, geduld en diepzinnigheid, communicatie, focus en zelfvertrouwen. Het leert ons over doorzettingsvermogen, niet opgeven wanneer dingen moeilijk zijn, vechten voor de dingen die we waarderen, zoals integriteit. Wanneer we onze jeugd een ruimte geven om deze sport te beoefenen, geven we hen de mogelijkheid om discipline en kritische denkvaardigheden te leren die hen zullen helpen verantwoordelijke volwassenen te worden.

Deze waarden gaan hand in hand met het verbeteren van de economie en het creëren van economische vooruitgang op lange termijn voor de bevolking van Suriname. Daarom is het zo belangrijk voor onze jeugd om ze te leren: omdat zij de toekomst van dit land zijn en zij degenen zijn die onze nalatenschap zullen voortzetten en Suriname vooruit zullen blijven brengen.

//

It was an honor to be the key speaker at the inauguration of the Mindsports Centre at Anton de Kom University. I was impressed by the quality and the beauty of center, which was donated and constructed by China Dalian International Economic & Technical Cooperation Group and designed by KDV Architects N.V. As a chess fan, player and competitor myself, I know how important sports such as these are in teaching youth to achieve goals and lead happy and successful lives.

By helping to stimulate the development of the sport in Suriname we are giving our youth the opportunity to learn valuable qualities of the mind, which will be useful to them in their lives. Chess teaches us about planning and projecting towards future goals, while we learn about dealing with unexpected obstacles. It is proven that it contributes to academic performance, rational thinking, patience and thoughtfulness, communication, focus, and self-confidence. It teaches us about perseverance, not resigning when things are difficult, fighting for the things we value, like integrity. When we give our youth a space in which to practice this sport, we are giving them the opportunity to learn the discipline and critical thinking skills that help them become responsible adults.

These values go hand in hand with improving the economy and creating long-term economic progress for the people of Suriname. That is why it is so important for our youth to learn them: because they are the future of this country and they are the ones who will continue our legacy and keep moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search