skip to Main Content

Doorzettingsvermogen

Unknown

Onlangs bezochten hooggeplaatste leiders van de Amerikaanse South Dakota National Guard (SDNG) ons land om samen met officieren van de Surinaamse Krijgsmacht van gedachten te wisselen om de samenwerking voort te zetten en het langdurige partnerschap tussen beide organisaties te versterken. De uitstekende relatie tussen de SDNG en de Surinaamse Krijgsmacht is het resultaat van het gezamenlijke werk tussen de V.S. en Suriname en een voorbeeld van hoe wij Suriname blijven openstellen voor de wereld.

Zuid Dakota en Suriname werken sinds 2006 samen. De succesvolle samenwerkingsrelatie is tot stand gekomen onder het Staatspartnerschapsprogramma van het Nationaal Beveiligingsbureau en bestaan is er sindsdien volop uitwisselingen inzake opgedane ervaringen en best practices op het gebied van militaire trainingen en onderwerpen tussen de SDNG en de Surinaamse Krijgsmacht. Er vinden tot 12 uitwisselingen per jaar plaats tussen de SDNG en leden van de Surinaamse Krijgsmacht. Het doel van deze uitwisselingen is om de trainingen, vaardigheden, technieken en operationele processen en procedures te helpen verbeteren, terwijl betrokkenen zich ook bezighouden met medische missies, bouwprojecten, trainingen op het gebied van natuurrampenbestrijding en overige zaken.

Beide partijen zullen blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking bij de ontwikkeling van toekomstige projecten, met inachtneming van het vertrouwen tegen de achtergrond van kameraadschap tussen de organisaties en de landen. Het opbouwen van sterke relaties zoals deze is de manier om te zorgen voor een positieve verandering in het leven van de Surinaamse bevolking en om Suriname vooruit te brengen.

//

Recently, senior leaders from the U.S South Dakota National Guard (SDNG) visited our country to collaborate with Suriname Defense Force officials on different ideas to continue to work together and reinforce the longstanding partnership between both organization. The excellent relationship between the SDNG and SDF results from the joint work between the U.S and Suriname and an example of how we continue to open Suriname to the world.

South Dakota and Suriname have been working together since 2006. The successful cooperation relationship was established under the National Guard Bureau’s State Partnership Program and since then there have been a plethora of exchanges, pertaining experiences and best practices in military training and topics, between the SDNG and Suriname’s Defense Forces. There are up to 12 exchanges a year happening between SDNG and SDF service members. The purpose of these exchanges is to help improve training, skills, techniques and operational processes and procedures, while officials also engage in medical missions, engineering projects, natural disaster response training and more.

Both parties will continue to seek new opportunities for collaboration in the development of future projects, with trust in the history of camaraderie between the organizations and the countries. Building strong relationships such as this one is the way to create positive change in the lives of Surinamese people and to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search