skip to Main Content

Diversiteit/Diversity

World Bank Logo 700

De Caribbean Climate-Smart Accelerator, een alliantie tussen 26 landen en 40+ private sectorpartners in het Caribisch gebied om klimaatsmaatregelen te versnellen, is een initiatief dat de basis aan het leggen is voor een betere toekomst in de regio en de wereld. Als land zijn we er trots op deel uit te maken van een beweging die helpt de wereld te veranderen, en die niet alleen de regio zal beschermen, maar ook banen en een nieuwe economie in klimaatvriendelijke infrastructuur zal creëren.

Suriname zal in samenwerkingsverband werken met bedrijven zoals Airbnb en Virgin Group, organisaties zoals The World Bank Group, Zero Mass Water, The TIDES Foundation en de Inter-American Development Bank (IDB), beroemdheden zoals Usain Bolt en Sean Paul en overheidsfunctionarissen en entiteiten, naast andere belangrijke actoren in de regio en de wereld, om oplossingen voor klimaatbestendigheid, hernieuwbare energie, ontwikkeling van duurzame steden, oceanen en transport te implementeren. Ik geloof dat verandering mogelijk is wanneer we diversiteit gebruiken om samen te werken.

Ik ben het eens met Sir Richard Branson, oprichter van Virgin Group, wanneer hij zegt: “ons doel is ambitieus en gewaagd.” Dankzij de goede beslissingen die we hebben genomen met betrekking tot de vooruitgang en ontwikkeling in ons land, toegevoegd aan ons milieubewustzijn, helpen we niet alleen om de regio te maken tot de eerste klimaatvriendelijke zone van de wereld, maar plaatsen we ons land op de internationale radar voor positieve acties.

Ik spoor een ieder aan om te surfen naar communication about the Caribbean Climate-Smart Accelerator om meer te weten te komen over de beweging en over de inspanningen van verschillende stakeholders die helpen om deze verandering een werkelijkheid te maken.

//

The Caribbean Climate-Smart Accelerator, a coalition between 26 countries and 40+ private sector partners in the Caribbean to fast-track climate action, is an initiative that is laying the foundations for a better future in the region and the world. As a country, we are proud to be a part of a movement that is helping change the world, and that will not only protect the region but create jobs and a new economy in climate-smart infrastructure.

Suriname will work in alliance with companies such as Airbnb and Virgin Group, organizations such as The World Bank Group, Zero Mass Water, The TIDES Foundation, and the Inter-American Development Bank (IDB), personalities like Usain Bolt and Sean Paul, and government officials and entities, among other important actors in the region and the world, to implement climate solutions for resilience, renewable energy, development of sustainable cities, oceans and transportation. I believe that change is possible when we use diversity to work together.

I agree with Sir Richard Branson, Founder of Virgin Group when he says “our goal is ambitious and bold. Thanks to the good decisions that we have made with respect to progress and development in our country, added to our environmental conscientiousness, we are not only helping to make the region the world’s first Climate-Smart Zone, but we are putting our country on the international radar for positive actions.

I encourage everyone to visit the communication about the Caribbean Climate-Smart Accelerator to learn more about the movement and the efforts of different stakeholders that are helping to make this change a reality.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search