skip to Main Content

Diversiteit/Diversity

128035 Kmd67x

https://www.ozy.com/acumen/a-tiny-country-with-surprising-religious-diversity/87751

Ik heb veel gesproken over hoe belangrijk diversiteit is in Suriname en ik blijf dit doen omdat het niet valt te ontkennen dat dit één van ons grootste goed is. Als ik over diversiteit praat, verwijs ik niet alleen naar het feit dat er in Suriname een rijkdom is aan culturen, godsdiensten, etniciteiten en meer. Ik praat over ons vermogen om in vrede te leven, tot synergieën te komen die ons vooruit helpen en ons hebben geholpen een beter land op te bouwen, zelfs in zware tijden.

Onlangs kwam ik een artikel tegen dat dieper op één van de vele redenen inging waarom dit waar is: religieuze tolerantie. Suriname is het vierde meest religieus divers land ter wereld. Vandaag de dag zijn het Christendom, Hindoeïsme en de Islam enkele van de meest vooraanstaande religies in ons land, en zelfs met zoveel diversiteit zijn er weinig religieuze conflicten.

Religieuze diversiteit is van grote waarde voor ons land omdat het manieren laat zien hoe Surinaamse mensen elkaar begrijpen en respecteren. We hebben door onze educatie en initiatieven, zoals van de interreligieuze raden, Interreligieuze Raad (IRIS), moeite gedaan om een tolerante gemeenschap te creëren die zich kan richten op welvaart en groei. Het is geen gemakkelijke taak, maar Suriname is het bewijs dat het mogelijk is om vreedzaam samen te leven.

//

I’ve spoken a lot about how important diversity is in Suriname, and I continue to do so because it is undeniable that this is one of our greatest assets. When I talk about diversity, I’m not only referring to the fact that there is a wealth of cultures, religions, ethnicities, and more, in Suriname. I’m talking about our ability to live in peace, reaching synergies that move us forward and have helped us build a better country, even in trying times.

Recently, I came across an article that expanded upon one of the many reasons why this is true: religious tolerance. Suriname is the fourth most religiously diverse country in the world. Today Christianity, Hinduism, and Islam are some of the most prominent faiths in our country, and even with so much diversity, there is little religious conflict.

Religious diversity is of great value to our country because it reflects ways in which Surinamese people understand and respect each other. We have made an effort, through our education, and initiatives like the interreligious councils, Interreligieuze Raad (IRIS), to create a tolerant community that can focus on prosperity and growth. It’s not an easy task, but Suriname is proof that it’s possible to live in peaceful coexistence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search