skip to Main Content

Diversiteit

Unknown 1

Vandaag vieren veel mensen in Suriname Goede Vrijdag om de kruisiging van Jezus Christus te herdenken. Laten we deze dag nemen om ons de offers te herinneren die we allen moeten brengen voor het welzijn van onze gemeenschappen als we de effecten van COVID-19 onder ogen zien. We kunnen Goede Vrijdag nog steeds vieren door de nodige maatregelen te nemen om verspreiding van het virus te voorkomen, en van deze gelegenheid gebruikmaken om, als we toch thuis moeten blijven, een innerlijke pelgrimstocht te maken door middel van gebed, meditatie en andere manieren om contact te maken met het zelf.

Sociale afstand (Social Distancing) in acht nemen lijkt misschien overweldigend in een tijd waarin we tradities willen delen met familie en vrienden. Maar we kunnen op veel manieren nog steeds voor elkaar zijn. Houd contact met je buren middels een telefoontje; meld je aan als vrijwilliger om voedsel en andere benodigdheden te bezorgen bij degenen die meer risico lopen en hun huis niet kunnen verlaten; neem de tijd om iets nieuws te leren dat je gemeenschap in de toekomst ten goede kan komen; kijk als je kleine lokale bedrijven kunt helpen door vooraf diensten te kopen; en als je kunt doneren om de meest kwetsbaren onder ons te helpen. Het allerbelangrijkste is dat je vriendelijk bent en dank betoont aan winkelmedewerkers, bezorgers en medische professionals die hard werken om de rest van ons te helpen.

Goede Vrijdag gaat over solidariteit en onbaatzuchtigheid. Dit zijn twee eigenschappen die de Surinaamse bevolking goed kent, en daarom zullen we blijven vooruitgaan. We moeten niet vergeten dat fysiek gescheiden zijn niet betekent dat we alleen zijn: het betekent dat we het goede samen doen.

//

Today, many people across Suriname celebrate Good Friday, to commemorate the Crucifixion of Jesus Christ. Let us take this day to remember the sacrifices we must all make for the wellbeing of our communities as we face the effects of COVID-19. We can still celebrate by taking the necessary measures to avoid spreading the virus, and take this opportunity, if we are able to stay at home, to make an inner pilgrimage through prayer, meditation and other ways to connect with the self.

Social distancing might seem overwhelming in a time when we wish to share traditions with family and friends. But we can still be there for each other in many ways. Check in on your neighbors with a phone call and volunteer to deliver food and other necessities to those who are more at risk and cannot leave their homes; take the time to learn something new that might benefit your community in the future; if you are able to help small local businesses by buying services in advance; and if you are able to donate to help the most vulnerable among us. Most importantly, be kind and say thank you to store employees, delivery folks, and medical professionals who are working hard to help the rest of us.

Good Friday is about solidarity and selflessness. These are two attributes the people of Suriname know well, and because of that, we will keep moving forward. We must remember that being physically apart does not mean we are alone: it means we are doing the right thing, together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search