skip to Main Content

Diversiteit

Unknown

Terwijl velen zich voorbereiden om het Pascha (Joods Paasfeest) in Suriname te vieren, herinnert het ons aan het belang van gemeenschapszin, solidariteit en aandacht voor elkaars welzijn. Pascha herdenkt de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij in het oude Egypte, en staat ook bekend als een tijd om ons te ontkoppelen, na te denken over ons innerlijke zelf en de dingen los te laten die ons verhinderen om een heilzamer leven te leiden als deel van een bredere gemeenschap

In het licht van de huidige omstandigheden moeten we de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om het Pascha verantwoord te vieren en de overdracht van COVID-19 te voorkomen. We weten dat het moeilijk is om weg te zijn van familie en vrienden, om thuis te blijven en sociaal isolement te beoefenen, maar we moeten niet vergeten dat dit een manier is om iets voor anderen te doen. Dat is de geest van het Pascha. Net als zuurdesem opgeven, is dit een tijd om nederigheid te belichamen en kleine opofferingen te doen, zodat we sterker en meer verenigd kunnen worden.

De Surinaamse diversiteit stelt ons in staat om constant van elkaar te leren en te waarderen wat verschillende culturen, religiën, talen en tradities kunnen bijdragen aan ons leven. Vandaag danken we voor de kans om na te denken over hoe we allemaal kunnen helpen om samen Suriname vooruit te brengen. Gelukkig Pascha!

//

As many prepare to celebrate Passover in Suriname, it reminds us of the importance of community, solidarity, and being considerate of each other’s wellbeing. Passover commemorates the emancipation of the Israelites from slavery in ancient Egypt, and is also known as a time to disconnect, reflect about our inner selves and let go of the things which prevent us from living more wholesome lives as part of a wider community.

Given the current circumstances, we must take the necessary precautions to celebrate responsibly and avoid the transmission of COVID-19. We know it is difficult to be away from family and friends, and to stay at home and practice social isolation, but we must remember that doing so is a way to do something for others. That is the spirit of Passover. Like giving up leaven, this is a time to embody humility and make small sacrifices so that we may come out stronger and more united.  

Suriname’s diversity allows us to be learning from each other constantly and to value what different cultures, religions, languages, traditions, and more can contribute to our lives. Today we give thanks for the chance to reflect on how we’re all helping to move Suriname forward, together. Happy Passover!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search