skip to Main Content

Diversiteit

Hydroponics Suriname 2

Studenten van het Centre for Frugal Innovation in Afrika en Stichting Crosscare in Suriname werken samen aan het Gruntu Tap Watra project. Dit project is gericht op het onderwijzen van leerlingen op een kleine basisschool te Klaaskreek over duurzaamheid en de teelt van gewassen op basis van water. Onderdeel van het Frugal Hydroponics Suriname initiatief is om te onderzoeken hoe hydrocultuursystemen een meer duurzame en beter betaalbare manier van landbouw zijn, hetgeen het huidig landbouwsysteem van ons land kan verbeteren en duurzame economische groei kan bevorderen om Suriname vooruit te blijven brengen.

Projecten zoals deze komen tegemoet aan de behoeften van en de inspanningen gepleegd door Suriname wat betreft de diversificatie van de economie, terwijl wordt gewaarborgd dat we milieubewuste beslissingen nemen. Bij het gebruik van hydrocultuur technieken, zoals de techniek die wordt gebruikt in dit project, wordt regenwater op een efficiënte manier gebruikt zonder de noodzaak van landbouwgronden.

Dit is een innovatieve manier om de landbouwsector uit te breiden en te doen groeien terwijl tegelijkertijd een belangrijke natuurlijke hulpbron wordt beschermd door ontbossing tegen te gaan en te helpen bij het bestrijden van klimaatverandering. Het project omvat ook onderzoek wat betreft beleid op het gebied van duurzaamheid en bestuur. Het is tevens gericht op het verhogen van het bewustzijn over duurzaamheid en klimaatverandering in educatieve programma’s welke bijdragen aan de vooruitgang van Suriname wat betreft het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

We streven naar het creëren van positieve verandering op lange termijn. Nu de wereld het belang erkent van het overstappen op een duurzame mentaliteit, gaan we door met de verbetering van de levens en het welzijn van de gehele Surinaamse bevolking.

//

Students from the Centre for Frugal Innovation in Africa and Stichting Crosscare in Suriname are working together on the Gruntu Tap Watra project. The project aims to teach students at a small elementary school in Klaaskreek about sustainability and water-cultivation. Part of the Frugal Hydroponics Suriname initiative serves to investigate how hydroponic systems are a more sustainable and affordable means of agriculture, which can improve our country’s current agricultural system and support  sustainable economic growth to keep moving Suriname forward.

Projects such as this one respond to Suriname’s need and efforts to diversify the economy, while ensuring that we are making environmentally responsible decisions. Hydroponics techniques, such as the one being implemented in the project, use rainwater efficiently and do not require arable land. This is an innovative way to continue to expand and grow the agricultural sector while protecting an important natural resource, combating deforestation, and helping to fight climate change. The project involves research on sustainability policy and governance. It is also directed at increasing awareness about sustainability and climate change in educational programs, which contribute to Suriname’s advance towards achieving United Nations Sustainable Development Goals.

We aim to create positive change for the long-term. As the world recognizes the importance of transitioning into a sustainable mindset, we continue to improve the lives and wellbeing of all Surinamese people.

https://www.cfia.nl/projects/frugal-hydroponics-suriname

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search