skip to Main Content

Diversiteit

Unknown

Functionarissen van Surinam Airways en de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) hebben recentelijk een bezoek gebracht aan Trinidad en Tobago om gesprekken te voeren met reisagenten en vertegenwoordigers van Tourism Trinidad. Dit was de eerste van een reeks bijeenkomsten welke onderdeel zijn van hun initiatief om Suriname open te stellen voor de mensen van Trinidad. Degenen die ervaring hebben met het multicultureel karakter van Suriname en de ongerepte schoonheid van de natuur, weten hoe uniek ons land werkelijk is. Toerisme stelt ons niet alleen in staat om deze ervaring met anderen te delen, maar is ook een belangrijke factor in de diversificatie van onze economie.

Suriname Airways en SHATA zoeken samen naar mogelijkheden voor het uitbreiden van de potentie voor samenwerking van de toerisme sectors in beide landen. Dit is niet alleen voor het aanmoedigen van mensen in Trinidad om een bezoek te brengen aan Suriname, maar ook voor het ontwikkelen van speciale programma’s die reizigers wereldwijd ten voordele zullen komen en hun zullen stimuleren om beide landen te bezoeken. Van historische en culturele bezienswaardigheden, zoals Paramaribo, tot de uitgestrekte bossen, rivieren en de bergen van het Centraal Suriname Natuurreservaat, zullen de mensen uit Trinidad de mogelijkheid hebben om uit de eerste hand ons uniek en levendig land te ervaren.

Toerisme trekt kapitaal en investeringen aan voor Suriname, leidt tot het creëren van meer werkgelegenheid en betere infrastructuur en opent deuren voor innovatie, ondernemerschap, onderwijs en tal van mogelijkheden voor de mensen van dit land. Deze inspanningen zijn gericht op het stimuleren van groei in de Surinaamse toerisme sector en naarmate de sector wordt uitgebreid, zal het de diversiteit in onze economie bevorderen en de duurzame ontwikkeling mogelijk maken die we nodig hebben om Suriname vooruit te blijven brengen.

//

Officials from Surinam Airways and the Tourism Association recently visited Trinidad and Tobago to meet with travel agents and representatives from Tourism Trinidad, the first in a series of meetings that are part of their initiative to open Suriname to the Trinidadian people. Those who have experienced Suriname’s multi-cultural character and pristine natural beauty know how unique our country truly is. Tourism not only allows us to share this experience with others, but it is also an important player in the diversification of our economy.  

Together, Surinam Airways and the Tourism Association are looking to expand the potential for collaboration between the tourism sectors in both countries, not only to encourage Trinidadian people to visit Suriname but also to create special programs that will benefit travelers around the world and encourage them to visit both countries. From historical cultural landmarks, such as Paramaribo, to the vast forests, rivers, and mountains of the Central Suriname Nature Reserve, the Trinidad public will have the opportunity to experience our unique and lively country, first-hand.  

 Tourism brings capital and investment to Suriname, leading to the creation of more jobs and better infrastructure, and opening doors to innovation, entrepreneurship, education, and a plethora of opportunities for the people of this country. These efforts are aimed at encouraging growth in the Surinamese tourism sector, and as the sector expands, it will promote diversity in our economy and allow for the sustainable development we need to keep moving Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search