skip to Main Content

APP SOS – Integriteit

Unknown 1

Er is een nieuwe App beschikbaar in Suriname waar mensen een noodsituatie of andere levensbedreigende situatie snel kunnen melden. Met de SOS App kan iedereen met een smartphone die dringend hulp nodig heeft, kennissen of de noodhulpdiensten hiervan op de hoogte stellen met slechts één klik, waarmee degenen die het bericht ontvangen direct toegang hebben tot de locatie van de persoon die hulp nodig heeft. De huidige COVID-19 situatie herinnert ons aan het doel en de kracht van technologie wanneer deze op een verantwoorde manier wordt gebruikt: om ons met elkaar verbonden te houden en onze levens te verbeteren.

Het gebruik van deze applicatie is kosteloos en als het eenmaal is gedownload hebben gebruikers geen internetverbinding nodig om gebruik te maken van de diensten. Enerzijds wordt het gebruikt om de contactgegevens op te slaan van de mensen die bereikt kunnen worden wanneer een gebruiker hulp nodig heeft en anderzijds biedt de app de mogelijkheid om contact op te nemen met de politie, de brandweer en BOG met een enkele klik. Hierdoor kunnen mensen sneller en efficiënter hulp krijgen, waardoor waardevolle tijd wordt gewonnen, hetgeen een groot verschil kan maken bij het helpen van mensen. De ontvangers, op hun beurt, voelen zich meer gerustgesteld en weten dat zij hun dierbaren zullen kunnen helpen in geval van nood.

Dit soort technologie is essentieel in deze tijd. Als we ons best doen om ons te houden aan de huidige standaarden op het gebied van social distancing oftewel het houden van afstand in openbare gelegenheden en de gezondheidsvoorschriften, is het een geruststellende gedachte om te weten dat we deze tools hebben om voor elkaar te zorgen, met name in deze uitdagende tijden. Met dit soort vorderingen blijven we Suriname vooruitbrengen.

//

There is a new App available in Suriname for people to report an emergency or other life-threatening situations quickly. The SOS App allows anyone with a smartphone who needs urgent help to notify acquaintances or emergency services with just one click, and gives those who receive the message immediate access to the location of the person in need. The current COVID-19 situation is a reminder of the purpose and power of technology when used responsibly: to keep us connected and improve our lives.

The application is free to use and, once it has been downloaded, users do not need an internet connection to use the services. On one side, it can be used to save the contact of people who can be reached when a user needs help, and on the other, the app offers the possibility to contact the police, the fire brigade, and BOG with just one click. This makes getting help faster and more efficient, gaining precious time that might make a big difference in helping people. Recipients, on the other hand, can feel more at ease and know that they will be able to help their loved ones in an emergency.

This kind of technology is essential during this time. As we do our best to adapt to current social distancing norms and health regulations, it is comforting and reassuring to know that we have these tools to care for each other, especially during trying times. These types of advances continue to move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search