skip to Main Content

Agricultural and Poultry Sector in Coronie

DSC02148 Copy

Toen wij zeiden dat wij Suriname vooruit zouden helpen brengen, bedoelden wij het betrekken van alle Surinamers in onze prachtige natie. In Suriname zijn er groeimogelijkheden en kansen voor een ieder. Daarom zal het wederom opstarten van de landbouw- en pluimveesector in Coronie bijdragen om werkgelegenheid te scheppen voor een aanzienlijk aantal mensen. Ik ben door het land gereisd en weet ik hoe hard het is voor gezinnen die het moeilijk hebben. Wij werken eraan om te voorzien in een beter leven voor de gezinnen. Werkgelegenheid is de sleutel voor een positieve verandering en vandaag vier ik het feit dat er meer werkgelegenheid zal worden gecreëerd in Coronie.

//

When we said, we were going to move Suriname forward, we mean including all Surinamese in our wonderful nation. In Suriname, growth and opportunities are for everyone. That’s why the restart of the agricultural and poultry sector in Coronie will help to create jobs for a significant number of people. I have traveled across the country and I know how hard it is for families who struggle. We are working towards providing a better life for families. Jobs are key to making a positive change, and today I celebrate the fact that more employment will be created in Coronie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search