skip to Main Content

Verantwoordingsplicht/Accountability

SPGlobal2

Report: S&P Global Ratings

Verantwoordingsplicht

Wij hebben aangegeven dat Suriname vooruitgang boekt en de feiten bewijzen dit. Onze positieve initiatieven zijn zichtbaar en de feiten bevestigen dat wij op de goede weg zijn naar economische stabiliteit en een betere toekomst voor alle Surinamers.

Gisteren heeft het internationale kredietbeoordelingsbureau Standard & Poor’s de beoordeling van Suriname van negatief naar stabiel bijgesteld.

Wat houdt dit in? Dit betekent dat één van de belangrijkste kredietbeoordelingsbureaus ter wereld voorspelt dat in de komende 12 tot 24 maanden de reële groei van het bruto binnenlands product (BBP) positief zal blijven en zal stijgen en de overheidstekorten zullen blijven afnemen. Met andere woorden, betekent dit dat wij verwezenlijken wat wij hebben beloofd. Wij creëren economische stabiliteit en brengen het land vooruit.

Het Standard & Poor’s rapport citeert de volgende feiten met betrekking tot de verbeterde beoordeling: goudprijzen zijn aan het stabiliseren en we hebben een nieuwe productielijn.

Wij zijn een belasting over de toegevoegde waarde (BTW) aan het invoeren, die volgens Standard & Poor’s de overheidsinkomsten met 2% van het BBP zou kunnen verhogen, en de wisselkoers zal naar verwachting ook stabiel blijven en de inflatie zal blijven dalen.

Wij hebben veranderingen geïmplementeerd om onze economie te stabiliseren en te diversifiëren, en de feiten tonen dit aan. Daarom hebben wij de geüpgradede beoordeling ontvangen en de positieve berichten zetten zich voort. Dankzij teamwerk, doorzettingsvermogen, transparantie, verantwoordingsplicht en hard werken, verbeteren wij de economie van ons land en tillen wij deze naar een beter niveau.

Het ministerie van Financiën heeft de juiste beslissingen genomen om Suriname een positieve weg te laten bewandelen, maar deze geweldige resultaten hebben wij behaald door de inzet van alle Surinamers. Gezinnen, werknemers, studenten, leraren;…. dit zijn degenen die samenwerken, en samen brengen wij Suriname vooruit.

//

Accountability  

We said that Suriname is moving forward, and the facts show it. Our positive strides are evident, and the facts confirm that we are on the right track for economic stability and a better future for all Surinamese. 

Yesterday, the international rating agency Standard&Poor’s upgraded Suriname’s rating from negative to stable.

What does this mean? This means that one of the most important rating agencies in the world predicts that in the next 12 to 24 months, real GDP growth will remain positive and rising, and general government deficits will continue falling. In other words, this means that we are accomplishing what we have promised. We are creating economic stability and moving the country forward. 

The Standard&Poor’s report cites the following facts for the improved rating: Gold prices are stabilizing and we have new production in line. We are implementing a value-added tax (VAT), that according to Standard&Poor’s, could raise government revenues by 2% of the GDP, and the exchange rate is also expected to remain stable and inflation continue to fall.

We have implemented initiatives to stabilize and diversify our economy, and the facts show it. That’s why we received the upgraded rating and the positive news continue. Thanks to teamwork, perseverance, transparency, accountability and hard work, we are improving our country’s economy and bringing it to a better stage. The Ministry of Finance has made the right decisions to drive Suriname through a positive path, but we achieved these great results with the commitment of all Surinamese. Families, workers, students, teachers… these are the ones who team up, and together, we are moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search