skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

1200px Flag Of Suriname

Recentelijk is gestart met asfalteringswerkzaamheden aan de nieuwe 4-baans “Super Highway” van Suriname. Tot nu toe zijn de nieuwe brug over de Para Rivier en 5 kilometer vanuit de brug naar de Afobakaweg verhard. Ik ben bijzonder trots om te zien dat vooruitgang wordt geboekt met zo een belangrijk project. De nieuwe highway is het bewijs dat overheidsmiddelen worden geïnvesteerd in projecten die gemak en comfort brengen in het leven van onze burgers en bovenal, hun welzijn beschermt en hun vooruitgang bevordert.

Adequate en efficiënte transportsystemen zijn essentieel voor het bevorderen van economische ontwikkeling in onze steden en gemeenschappen en voor nationale vooruitgang. De highway zal niet alleen een positieve impact hebben op industrieën, maar ook op de onderwijs-, gezondheids- en tourismesector om maar een aantal te noemen. Een nieuwe highway vermindert transportkosten, hetgeen een voordeel is voor bedrijfseigenaars door verhoogde productiviteit en winstgevendheid en tevens meer betrouwbare en tijdige leveringen en schema’s. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan sociale groei, daar het ervoor zorgt dat reizen sneller, comfortabeler en veiliger gemaakt wordt. Dit betekent dat meer mensen in Suriname hun families of vrienden kunnen bezoeken en naar sociale gelegenheden of netwerkactiviteiten kunnen gaan. Het betekent dat mensen werk kunnen vinden op locaties buiten hun gemeenschappen en niet worden beperkt door afstanden en onze kinderen veilig naar school kunnen gaan. Het betekent dat wanneer mensen een bezoek brengen aan Suriname, ze meer van het land kunnen zien.

Dit zijn slechts een paar van de voordelen van dit project, maar het belangrijkste is dat we werken op een integere manier en samenwerken om te waarborgen dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van onze burgers. We bouwen aan een weg naar een betere toekomst. We brengen Suriname vooruit.

//

The asphalting work of Suriname’s new 4-lane “Super Highway” recently started. So far, the new bridge over the Para River and 5 kilometers from the bridge to the Afobakaweg have been paved. It gives me great pride to see such an important project advancing. The new highway is proof that government resources are being invested in projects that bring ease and comfort to the lives of our citizens, and, above all, protect their wellbeing and promote their advancement. 

Adequate and efficient transport systems are essential to promoting economic development in our cities and communities, and for national progress. The highway will not only have a positive impact on industries but also on the education, health, and tourism sectors to name a few. A new highway reduces transportation costs, which benefits business owners through increased productivity and profitability, and more reliable and timely deliveries and schedules. It is also a great contribution to social growth, as these make journeys faster, more comfortable, and safer. This means more people in Suriname can visit their families and friends or go to social gatherings or networking activities. It means people can find work outside of their communities and not be limited by distances, and our children can get to school safely. It means that when people visit, they get to see more of Suriname. 

These are only some benefits that result from this project, but the most important thing is that we are working with integrity and collaborating to make sure our citizen’s needs are met. We are building the road to a better future. We are moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search