skip to Main Content

Verantwoordingsplicht

Unknown

Cairn Energy, de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde olie- en gas exploratie- en productiemaatschappij heeft aangekondigd dat het naar verwachting US$ 70M zal bestemmen voor exploratie in Suriname en Nicaragua in 2020. Nadat de onderneming meer dan 4.500 km van 2D seismisch offshore Suriname heeft verkregen en tevens in de planning heeft om 3D surveys uit te voeren volgend jaar. Dit is een voorbeeld van het enorme potentieel dat ons land heeft, niet alleen door de enorme omvang aan hulpbronnen die hier gevonden kunnen worden, maar omdat Suriname zichzelf heeft gepresenteerd als een land met een aantrekkelijk investeringsklimaat, met omstandigheden welke mogelijk zijn gemaakt door hard werken, gedegen besluitvorming en een duidelijke methodologie voor succes.

Het huidig positief investeringsklimaat in ons land is het resultaat van de internationale samenwerking die heeft bijgedragen om Suriname vooruit te brengen. Dit is een cruciaal onderdeel geweest van ons succes, waarbij we een economische crisis hebben overwonnen en nu duurzame groei beginnen te zien. We beginnen de vruchten te plukken van een uitgevoerd plan.

Nieuwe investeringen in Suriname betekent meer mogelijkheden voor groei en welvaart op individueel en nationaal niveau. Maar het betekent ook dat we verantwoordelijk zijn voor het scheppen van een klimaat waarin anderen willen investeren, en dat de internationale gemeenschap onze inspanningen erkent en vertrouwen in ons heeft.

//

Cairn Energy, the UK-based oil and gas exploration and production company has announced that it expects to allocate US$70M for exploration in Suriname and Nicaragua in 2020. After the company acquired over 4,500km of 2D seismic offshore Suriname and is also planning 3D surveys for next year. This is an example of the tremendous potential that exists in our country, not only because of the vast resources found here but because Suriname presents itself as an attractive investment environment, with conditions that have been made possible through hard work, sound decision making and a clear success methodology. 

The current, positive investment conditions in our country are a result of the international collaboration that has helped move Suriname forward. This has been a crucial part of our success, which has involved overcoming the economic crisis and now we have begun to see sustainable growth. We are beginning to reap the rewards of a executed plan. 

New investment coming into Suriname means more opportunities for growth and prosperity, on an individual and national level. But, it also means that we are being accountable for creating the kind of environment others want to invest in, and that the international community is recognizing our efforts and placing their trust in us. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search