skip to Main Content

Verantwoording/Accountability

Cfc369a5 Dc0a 465d A7d0 A6e03d56ad52

Vorige week nam ik deel aan de officiële baanbrekende ceremonie in verband met het herstel van de weg tussen Jenny en Henar. Goede infrastructuur is één van de meest belangrijke pijlers in de ontwikkeling van elke gemeenschap en in de vooruitgang van onze natie, en het was inspirerend om te zien welke grote dingen kunnen voortkomen uit hard werken en samenwerken. Het project, geleid door de aannemer Baitali, zal in drie fasen worden uitgevoerd (Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside en Wageningen-Henar) in een tijdsbestek van 24 maanden.

De verbeterde positie van overheidsinkomsten stelt ons in staat om te investeren in projecten zoals de reconstructie van de Jenny-Henar-route, die meer dan USD 80 miljoen zal kosten. Dit is het bewijs dat geen enkel project of handeling op zichzelf staat; dat wanneer we het hebben over samenwerken om de economie te bevorderen; we ook praten over de verbetering van infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs, innovatie en vice versa. Het project zal ten goede komen aan de gemeenschappen die voor dagelijks vervoer afhankelijk zijn van deze 79 kilometer lange weg. Deze wordt toegankelijker en efficiënter gemaakt en zal een positieve impact hebben op de economie van Suriname, waarbij werkgelegenheid gecreëerd zal worden, lokale handel mogelijk gemaakt en ondersteund zal worden, en de ontwikkeling op andere gebieden, zoals toerisme, geholpen zal worden.

We moeten blijven vertrouwen op de vaardigheid en het vermogen van de Surinaamse bevolking om samen te werken met de overheid om de infrastructuur in ons land te verbeteren en de weg te plaveien voor een sterkere en welvarende toekomst. Het was een eer om daar te zijn en het enthousiasme voor dit initiatief te delen en om nogmaals te zien hoe wij Suriname samen vooruit brengen.

//

Last week I took part in the official groundbreaking ceremony to restore the road between Jenny and Henar. Good infrastructure is one of the most important pillars in every community’s development and in the progress of our nation, and it was inspiring to see what great things can come out of hard work and collaboration. The project, led by the contractor Baitali, will take place in three phases (Jenny-Ingikondre, Ingikondre-Burnside, and Wageningen-Henar) over the course of 24 months.

The improved position of state revenues allows us to invest in projects such as the reconstruction of the Jenny-Henar route, which will cost more than USD 80 million. This is proof that no project or action stands alone, that when we talk about working together to improve the economy, we are also talking about the progress of infrastructure, health, education, innovation, and vice versa. The project will benefit the communities who depend on this 79-kilometer-long road for daily transportation, making it more accessible and efficient, and will have a positive impact on the economy of Suriname, creating jobs, enabling and supporting local commerce, and aiding the development of other areas such as tourism.

We must continue to place our trust in the skill and capacity of the Surinamese people to work together with the government to improve infrastructure in our country and pave the way towards a stronger, prosperous future. It was an honor to be there and share the enthusiasm for this initiative and to see once again how we are moving Suriname forward, together.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search