skip to Main Content

Verantwoording /Accountability

Unknown

IAMGOLD heeft aangekondigd dat de levensduur van de mijn van Rosebel Gold Mine met vijf jaar is verlengd door aangegeven voorkomens van goudvoorraden in Saramacca en deze zal tot 2033 duren. Dit betekent dat er een gemiddelde jaarlijkse productie van 281.000 ounces zal zijn in de komende 15 jaar, met een jaarlijkse topproductie van 362.000 ounces. Deze gemiddelde jaarlijkse productie zal tegen 2032 met 11% toenemen tot 295.000 ounces wanneer Saramacca in of bijna in volledige productie is.

Dankzij het harde werk en de inspanningen van zijn exploratieteam en team van ingenieurs, staan de Saramacca reserves op schema voor het opstarten van de ontginning ervan in de tweede helft van 2019. Het bedrijf verklaarde ook dat de geconsolideerde voorraden met 51%, ofwel 1,6 miljoen tot 4,7 miljoen ounces zijn toegenomen en een stijging van 64%, dankzij 1,0 miljoen ounces bijgedragen door de afzettingen van Saramacca die werd bereikt, uitgaande van een ongewijzigde goudprijs van $1.200 per ounce voor de geschatte voorraden.

In de afgelopen paar maanden heeft IAMGOLD een Environmental and Social Impact Study (ESIA) verstrekt aan de Surinaamse milieu instanties om een openbaar overleg te starten, om te bewijzen dat we integer en respectvol moeten handelen teneinde ervoor te zorgen dat het project in alle opzichten voordeel biedt.

De uitbreiding van de Rosebel Gold Mine is niet alleen een economisch voordeel in termen van verhoging van onze reserves, maar vertaalt zich ook in mogelijkheden voor meer werkgelegenheid en investeringen in de ontwikkeling van infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en andere gebieden die ons in staat stellen Suriname vooruit te brengen. Terwijl we blijven visualiseren welke toekomst we voor Suriname willen, bewijzen resultaten als deze dat we onze aspiraties kunnen waarmaken.

http://www.iamgold.com/English/investors/news-releases/news-releases-details/2018/IAMGOLD-Reports-51-Reserve-Increase-at-Rosebel-Gold-Mine-Driven-by-the-Declaration-of-Reserves-At-Saramacca—Increasing-Production-and-Extending-Rosebels-Mine-Life-to-2033/default.aspx

//

IAMGOLD has announced that the Rosebel Gold Mine mine-life has been extended by five years, due to a declaration of reserves in Saramacca, and will reach 2033. This means that there will be an average annual production of 281,000 ounces over the next 15 years, with a peak annual production of 362,000 ounces. This average annual production will increase by 11% to 295,000 ounces by 2032 when Saramacca is in or close to full production.

Thanks to the hard work and effort of their exploration and engineering teams, the Saramacca reserve is on track to commence mining in the second half of 2019. The company also declared that its consolidated Reserves increased by 51%, or 1.6 million ounces, to 4.7 million ounces, and a 64% increase thanks to 1.0 million ounces contributed by the Saramacca deposit, which was achieved with no changes to the $1,200 per ounce gold price assumption for estimating reserves.

In the last few months, IAMGOLD issued an Environmental and Social Impact Study (ESIA) to the Surinamese environmental regulators to begin a public consultation process, proving that we must act with integrity and respect to ensure that the project is beneficial in every aspect.

The Rosebel Gold Mine extension is not only an economic gain in terms of increasing our reserves but also translates into the possibility for more employment and investment in the development of infrastructure, health, education, and other areas that allow us to move Suriname forward. While we continue to envision the future we want for Suriname, results like this prove that we can turn our aspirations into reality.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search