skip to Main Content

Verantwoording

0117af68 D97a 11e8 Bf76 9fefdd48fbea

Dr. Warren Smith, President van de Caribische Ontwikkelingsbank [Caribbean Development Bank – CDB], heeft onlangs aangekondigd dat de CDB voor de regio dit jaar een positief economisch vooruitzicht voorspelt met een reële BBP-groei van ongeveer 2%. Suriname is een belangrijke speler in de groei van de regio en dit positieve nieuws bewijst dat we de dingen op de juiste manier doen, in het belang van onze mensen en dus, van de vooruitgang van onze regio.

Volgens Dr. Smith, noteerde het merendeel van de lidlanden die lenen bij de Bank (BMC’s) een economische groei van gemiddeld 1,9%, vergeleken met 0,5% in 2017. Hij merkte op dat de aanhoudende economische groei van Suriname heeft bijgedragen aan betere financiële prestaties in ons land, die ons de beste resultaten opleverden. We zijn op de goede weg om Suriname vooruit te brengen.

We moeten groei niet alleen bekijken als land, maar als regio, omdat collectieve stabiliteit en groei nodig zijn als we een betere toekomst willen opbouwen. We moeten blijven doorgaan en de nodige maatregelen treffen om de economie weer op te bouwen. Onze eigen toekomst en die van onze families en kinderen zijn hiervan afhankelijk.

//

Dr. Warren Smith, President of the Caribbean Development Bank (CDB), recently announced that they are projecting a positive economic outlook, with real GDP growth of approximately 2%, for the region this year. Suriname is a key player in the region’s growth, and this positive news proves we are doing things the right way, for the benefit of our people and, thus, the progress of our region.

According to Dr. Smith, the majority of the Bank’s Borrowing Member Countries (BMCs) recorded economic growth averaging 1.9%, compared with 0.5% in 2017. He remarked that Suirname’s sustained economic growth has contributed to better fiscal performance in our country, guiding us towards the best results. We are on the right path to moving Suriname forward.

We must not only think of growth as a country but as a region because collective stability and growth are necessary if we wish to build a better future. We must continue moving forward and taking the corresponding measures to rebuild the economy. Our own futures and that of our families and children depend on it.

https://www.tv6tnt.com/news/regional/cdb-points-to-positive-economic-outlook-for-member-countries/article_9823d412-2b10-11e9-83f3-2bc7218b3ab0.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search