skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

Onlangs vergaderde ik vier internationale financiële instellingen ter bespreking van een gezamenlijke evaluatie van de ‘Uitbreiding van Elektriciteitsopwekking en Transmissie EPAR & ENIC’ – een project gericht op het uitbreiden van de elektriciteitsopwekking en transmissie in Paramaribo en Nickerie door de EBS, tegen lagere opwekkingskosten. De Islamitische Ontwikkelingsbank, het Koeweit-fonds voor Arabische Economische Ontwikkeling, het OPEC-fonds voor Internationale Ontwikkeling en de Caribische Ontwikkelingsbank, hebben allemaal aangegeven geïnteresseerd te zijn in de mede-financiering van dit voorstel. Deze actie toont nogmaals aan hoe de internationale gemeenschap hun vertrouwen in Suriname blijft stellen.

Het is opmerkelijk dat vier prestigieuze internationale donorinstellingen geïnteresseerd zijn in samenwerking met Suriname aan hetzelfde project. We breiden onze relaties internationaal uit en werken in toenemende mate samen met anderen om lange termijnoplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Deze organisaties geloven in onze toekomst; ze geloven in onze sterke en professionele groeistrategie, die met succes wordt geïmplementeerd om Suriname vooruit te brengen. Ze willen met ons samenwerken vanwege de geloofwaardigheid en consistentie in ons streven naar een betere toekomst voor ons land.

Ons doel met dit voorstel is om te voldoen aan de groeiende vraag naar energie in Suriname. Met de ondersteuning van deze organisaties zullen we in staat zijn om onze doelen te bereiken met transparantie en efficiëntie, terwijl we verantwoordelijk blijven voor het openen van deuren naar mogelijkheden en groei die ons zullen helpen om Suriname vooruit te brengen.

//

Recently I met with four international financial institutions to discuss a joint appraisal of the ‘Expansion of Electricity Generation and Transmission EPAR & ENIC’- a project focused on expanding electricity generation and transmission in Paramaribo and Nickerie by the EBS, at lower recovery costs. The Islamic Development Bank, the Kuwait Fund for Arab Economic Development, the OPEC Fund for International Development, and the Caribbean Development Bank have all expressed their interest in co-financing this proposal. This action demonstrates once again how the international community continues to place their trust in Suriname.

It is significant to have four prestigious international donor institutions interested in collaborating with Suriname on the same project. We are expanding our relationships internationally and increasingly working with others in harmony to find long-term solutions to the challenges we face. These organizations believe in our future; they believe in our robust and professional growth strategy, which is being implemented successfully to move Suriname forward. They want to collaborate with us because of the credibility and consistency in our pursuit of a better future for our country.

Our goal with this proposal is to meet the growing demand for energy in Suriname. With the support of these organizations, we will be able to achieve our goals with transparency and efficiency as we remain accountable for opening doors to the opportunities and growth that will help us move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search