skip to Main Content

Verantwoording

Logo

Apache Corp. heeft een USD $ 5 miljard joint venture gevormd met het Franse Total SA om ‘Block 58 Offshore Suriname’ te exploreren en te ontwikkelen. Het olie-, gasexploratie- en productiebedrijf, in combinatie met de producent en marketeer van brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit, zal met Staatsolie samenwerken in wat beschouwd wordt als een van Suriname’s meest grootschalige offshore hulpbronmogelijkheden in het Guyana-Suriname Bekken, een opkomende petroleumprovincie.

Samenwerkingskansen zoals deze zijn mogelijk, niet slechts wegens de in Suriname gevonden overvloedige natuurlijke hulpbronnen, maar ook omdat we voorbereid zijn om ze te benutten. Door een solide en transparant financieel systeem en het implementeren van ‘best practices’ voor beleggingsbeheer, biedt onze overheid de voor beleggers noodzakelijke zekerheid dat zij zich veilig kunnen voelen in hun samenwerking met Suriname. Investeringen zoals deze zijn een teken van onze toewijding aan verantwoordelijke praktijken. Suriname staat open voor het zakendoen en zijn wij voorbereid om het beste uit de investering en potentiële offshore olievondsten te halen.

Wij weten waarin deze investeringen zich vertalen, namelijk: een betere levenskwaliteit voor de Surinaamse bevolking. Dit is het creëren van banen, groei van onze economie, onze burgers meer mogelijkheden bieden op vooruitgang en zorgen voor hun welzijn. Dit is hoe wij aan een betere toekomst bouwen en Suriname vooruit brengen.

//

Apache Corp. has formed a $5 billion joint venture with Total SA of France to explore and develop Block 58 offshore Suriname. The oil and gas exploration and production company, together with the producer and marketer of fuels, natural gas and low-carbon electricity, will work with Staatsolie in what is one of Suriname’s most large-scale offshore resource opportunities in the Guyana-Suriname basin, an emerging petroleum province.

Collaboration opportunities such as this one are possible not only because of the abundant natural resources found in Suriname but also because we are prepared to make them work. Through a solid and transparent financial system and implementing best practices for investment management, our government provides the assurance that investors need to feel secure in their collaboration with Suriname. Investments such as this one are a sign of our commitment to accountable practices. Suriname is open for business and we are prepared to make the most out of the investment, and potential offshore oil find. 

We know what these investments translate into: a better quality of life for the Surinamese people. This is about creating jobs, growing our economy, giving our citizens more opportunities for advancement, and taking care of their wellbeing. This is how we build a better future and moving Suriname forward.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search