skip to Main Content

Verantwoording

Ap020596

Suriname heeft onlangs een overeenkomst getekend met China om de Johan Adolf Pengel (JAP) Airport te upgraden. Dit is geweldig nieuws. Het Ministerie van Financiën werkt hard aan de ontwikkeling van initiatieven ten bate van de Surinaamse bevolking die op de lange termijn positieve resultaten voor ons land genereren. Dit is hoe we Suriname vooruit blijven brengen.

Het uitbreiden en aanbieden van een goede infrastructuur voor de JAP Airport is noodzakelijk. Het zal leiden tot groei in de toeristische sector van Suriname en ook buitenlandse investeringen voor ons land helpen aantrekken. We hebben heel veel geïnvesteerd in telecommunicatie. Met Huawei is een nationaal breedbandproject ontwikkeld om de internetsnelheid te verbeteren, en we zijn heel goed op weg met betrekking tot IT en de digitale economie. Deze successen, in combinatie met de uitbreiding van de luchthaven, betekenen dat Suriname voorbereid is om meer bezoekers te verwelkomen, samen te werken met internationale bedrijven en investeringen succesvol te beheren. Het betekent ook dat Suriname de juiste stappen zet in de opbouw naar een sterkere economie, met een betere infrastructuur en gediversifieerde sectoren, om zodoende mogelijkheden en kansen voor de bevolking van Suriname te blijven creëren.

Internationale bedrijven geven steeds vaker aan zaken te willen doen met Suriname. Een upgrade van onze internationale luchthaven verbindt ons nog sterker met de wereld en helpt nieuwe deuren openen voor economische groei. Ik ben trots om te zien dat onze inspanningen bij het Ministerie van Financiën om sterke relaties met de internationale gemeenschap op te bouwen, positieve resultaten opleveren en ons in staat stellen mogelijkheden te bieden voor groei op lange termijn.

//

Suriname recently signed an agreement with China to upgrade the Johan Adolf Pengel Airport (JAP). This is great news. The Ministry of Finance has been hard at work on initiatives that work for the Surinamese people’s benefit and generate long-term positive results for our country. This is how we continue to move Suriname forward.  

Expanding and providing good infrastructure for JAP is necessary. It will lead to growth in Suriname’s tourism sector and it will also help attract foreign investment into our country. We have invested a great deal on telecommunications. We developed a national broadband project with Huawei to improve internet speed, and we are doing very well regarding IT and the digital economy. These successes along with the expansion of the airport, means Suriname is prepared to welcome more visitors, work with international companies, and manage investment successfully. It also means that we are taking the right steps to build a stronger economy, with better infrastructure and diversified sectors, to continue to create opportunities for the people of Suriname.   

International companies are increasingly indicating that they want to do business with Suriname. An upgrade in our international airport makes us even more connected to the world and helps open new doors to economic growth. I am proud to see that our efforts at the Ministry of Finance to build strong relations with the international community are yielding positive results and allowing us to deliver possibilities for long-term growth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search