skip to Main Content

Verantwoording

Unknown 8.25.09 AM

We brengen Suriname vooruit en het bewijs ligt in de cijfers. Sinds de tweede helft van 2018, is de wisselkoers in Suriname stabiel op SRD 7,52 voor de US dollar. Betalingen in vreemde valuta voor importen, exporten, diensten en overmakingen, en geldstromen worden ook vastgesteld op deze koers. Dit is het resultaat van gedegen besluiten en acties die zijn ondernomen door het Ministerie van Financiën in de afgelopen jaren en de invulling van onze belofte om het welzijn van het volk voorop te stellen.

Het hebben van een stabiele wisselkoers is belangrijk om verschillende redenen, met name in een open economie. Het genereert voorspelbaarheid en geloofwaardigheid in ons economisch systeem die belangrijk zijn voor lange termijn economische- en sociale groei.

Met een stabiele wisselkoers zien buitenlandse investeerders en collaborateurs een betrouwbare partner in Suriname, terwijl de interesse van de internationale gemeenschap blijft toenemen. Wat ook belangrijk is, is dat stabiliteit de Surinaamse bevolking in staat stelt beter te plannen voor de toekomst.

//

 We are moving Suriname forward and the proof is in the numbers. Since the second half of 2018, the exchange rate in Suriname has been stable at SRD 7.52 to the US dollar. Foreign payments for imports, exports, services, and transfers, and financial flows have also been set at this rate. This is the result of sound decisions and actions taken by the Ministry of Finance over the past few years and our keeping with our promise to put the people’s wellbeing first.  

Having a stable exchange rate is important for many reasons, especially in an open economy. It generates predictability and credibility in our economic system, which are essential for long-term economic and social growth.  

With a stable exchange rate, foreign investors and collaborators can see a reliable partner in Suriname, as interest from the international community continues to rise. Importantly, stability allows the people of Suriname to better plan for the future. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search