skip to Main Content

Verantwoording

ApacheLogo.svg

Wat Suriname aantrekkelijk maakt voor buitenlandse investeringen, zijn niet alleen haar enorme grondstoffen, maar ook het talent van onze bevolking, transparantie en efficiëntie in onze systemen en de overvloed aan faciliteiten die in ons land te vinden zijn. Dat is de reden waarom Apache Corporation, het in Houston gevestigde olie- en gasexploratie- en productiebedrijf, na de afronding van een substantiële geologische en geofysische evaluatie, haar eerste offshore oliebron voor de kust van Suriname gaat boren.

Het bedrijf identificeerde vele, grote, boorklare prospects op Blok 58, dat een oppervlakte van 5.844 km2 beslaat en op ongeveer 150 km van de Surinaamse kust gelegen is. De activiteiten zullen halverwege dit jaar van start gaan. Dit is geweldig nieuws voor Suriname, daar een nieuwe investering zal helpen om werkgelegenheid te creëren, talent, vaardigheden en kennis te ontwikkelen, bedrijfsontwikkeling en de modernisering van de infrastructuur te bevorderen, en in het algemeen de economie te stimuleren.

Buitenlandse investeringen scheppen niet alleen mogelijkheden voor Suriname in het heden, maar ze openen ook deuren voor de toekomst. Door buitenlandse bedrijven die vertrouwen hebben in ons land en investeringen plegen, vergroten we onze aanwezigheid op de internationale markt en laten we de wereld zien dat Suriname open staat voor het zakendoen. Dit is hoe we Suriname vooruitbrengen!

//

What makes Suriname attractive to foreign investment is not only its vast resources but the talent of our people, transparency and efficiency in our systems, and wealth of facilities that can be found in our country. That’s why, after the completion of a substantial geologic and geophysical evaluation, Apache Corporation, the Houston-based oil and gas exploration and production company is set to spud its first well offshore Suriname.

The company identified many, large, drill-ready prospects on Block 58, which covers an area of 5,844 km2 and is located approximately 150km off the Suriname coast. Operations will begin by mid-year. This is great news for Suriname, as a new investment will help create jobs, foment talent, skills, and knowledge, encourage business development and the modernization of infrastructure, and overall, stimulate the economy.

Foreign investment not only creates opportunities for Suriname in the present, but it also opens doors for the future. With foreign businesses trusting and investing in our country, we are increasing our presence in the international market and letting the world see that Suriname is open for business. This is how we move Suriname forward!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search