skip to Main Content

Verantwoording

Treasury Logo

In 2011 werd de relatie tussen Suriname en de Wereldbank opnieuw geactiveerd na een stilstand van bijna 30 jaar. Een Tussentijdse Beleidsnota werd voor het eerst overeengekomen in 2012, hetgeen leidde tot de formulering van een gezamenlijke Strategische Partnerschap tussen de Wereldbank en Suriname (CPS) voor 2015-2019. De economische stabiliteit en het degelijk financieel beleid van ons land hebben het mogelijk gemaakt dat dit partnerschap verliep zoals gepland, en hebben wij op 11 april 2019 de relatie met de Wereldbank formeel geactiveerd middels een project voor de rehabilitatie van het Saramacca-kanaal.

Dit is geweldig nieuws voor ons land en voor de bevolking. Het Saramacca-kanaal is een van de belangrijkste afvoersystemen in Paramaribo. Het project zal enorm bijdragen aan een goede afwatering in het gebied, dat vaak onder water loopt door zware regenbuien. Met de nodige verbeteringen zullen we overstromingsrisico’s verminderen en zorgen voor een veiliger stadscentrum en de omliggende gebieden. Als gevolg daarvan, en met de steun van de Wereldbank, zullen we helpen om de sociaal-economische impact van overstromingen te voorkomen en te minimaliseren en een omgeving te creëren voor duurzame economische groei alwaar de Surinaamse bevolking kan gedijen.

Met het activeren van de relatie tussen Suriname en de Wereldbank wordt de geloofwaardigheid van ons land op internationaal niveau verhoogd en worden er meer mogelijkheden geschapen voor buitenlandse investeringen en partnerschappen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet, het harde werk en de expertise van alle betrokkenen. We hebben Suriname succesvol weer op haar benen gebracht door beleid te implementeren dat onze banden met de internationale gemeenschap versterkt en helpt om onze economie en Suriname vooruit te brengen.

//

In 2011, the relationship between Suriname and the World Bank was reactivated after a standstill of nearly 30 years. An Interim Strategy Note was first agreed to in 2012, leading to the formulation of a joint World Bank-Suriname Country Partnership Strategy (CPS) for 2015-2019. The economic stability and sound financial administration of our country has enabled this partnership to go as planned, and on April 11th, 2019, we formally activated the relationship with the World Bank with a project for the rehabilitation of the Saramacca Canal. 

 This is great news for our country and for the people. The Saramacca Canal is one of the most important drainage systems in Paramaribo. The project will contribute enormously to proper drainage in the area, which is often flooded by heavy rain showers. With the necessary improvements, we will reduce flood risks and ensure that we build a safer city center and surrounding areas. As a result, and with the support of the World Bank, we will help prevent and minimize the socioeconomic impact of floods and create an environment for sustainable economic growth where the people of Suriname can thrive.

 The activation of the relationship between Suriname and the World Bank boosts the credibility of our country at an international level, creating more opportunities for foreign investment and partnerships. This would not have been possible without the dedication, hard work, and expertise of everyone involved. We have successfully gotten Suriname back on its feet, implementing policies that strengthen our ties with the international community and help move our economy and Suriname forward. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search