skip to Main Content

Verantwoording

Unknown

De regering van Suriname heeft aangekondigd dat het zal overschakelen van papieren systemen naar digitale e-visa en e-toeristenkaarten. Met de steun van VFS-GLOBAL, ‘s werelds grootste uitbestedings- en technologische diensten specialist voor regeringen en diplomatieke missies wereldwijd, zetten we een stap vooruit om ons visumsysteem te verbeteren en om een efficiënter en open land te worden, zodat er nieuwe mogelijkheden voor groei kunnen ontstaan in Suriname.

VFS-GLOBAL werkt samen met 63 overheden om geautomatiseerde en feilloze visumprocessen te bieden, waaronder Japan, Brazilië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Met hun hulp zullen we het visumaanvraagproces verbeteren, dat vaak tijdrovend en duur kan zijn.

Het nieuwe systeem zal het proces efficiënter en klantvriendelijker maken, waardoor we ons kunnen concentreren op meer problematische werkzaamheden die te maken hebben met de visumaanvraag en aanvragers in staat stellen om geld en tijd te besparen. Het bedrijf zal investeren in de ontwikkeling van de website, back-office en klantenservice, hetgeen betekent dat onze regering geen extra kosten zal vragen.

Deze veranderingen zijn een teken van de vooruitgang van een land dat groeit en zich ontwikkelt en zijn zij het bewijs dat Suriname openstaat voor het zakendoen. Ik ben erg trots op deze aankondiging omdat het laat zien dat ons internationaal beleid positieve resultaten afwerpt die nieuwe en geweldige mogelijkheden zullen doen ontstaan voor ons land en de Surinaamse bevolking. Dit is hoe we Suriname vooruitbrengen!

//

The government of Suriname has announced that it will switch from paper-based system to the digital e-visas and e-tourist cards. With the support of VFS-GLOBAL, the world’s largest outsourcing and technology services specialist for governments and diplomatic missions worldwide, we are taking a step forward to enhance our visa system and become a more efficient and open country, so that new opportunities for growth can emerge in Suriname.

VFS-GLOBAL works with 63 governments to provide automated and seamless visa processes, some of which include Japan, Brazil, the United States, and the U.K. With their help, we will improve the visa application process, which can often be time-consuming and costly. 

The new system will make the process more efficient and customer friendly, allowing us to focus on more critical tasks involved in the application for visas, and making it possible for applicants to save money and time. The company will invest in the development of the website, back office and customer service, meaning that our government will no enquire any additional cost.

These changes signal the advancement of a country that is growing and evolving, and they are evidence that Suriname is open for business. I feel very proud of this announcement because it shows that our international policies are promoting positive results that will generate new and exciting opportunities for our country and the Surinamese people. This is how we move Suriname forward!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search