skip to Main Content

Verantwoording

ISDB Accountability A

Sterke internationale betrekkingen opbouwen is een belangrijk onderdeel bij het tot stand brengen van een duurzamere economie. Als Minister van Financiën ben ik een toegewijde ambassadeur van Suriname over de hele wereld en pleit ik voor de vele voordelen van investeringen in ons land en het delen van informatie over de vele mogelijkheden die in Suriname beschikbaar zijn. Tijdens de Jaarlijkse Vergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) in Marokko, had ik het genoegen een ontmoeting te hebben met de Directeur-Generaal van het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling (OFID), Dr. Abdulhamid Alkhalifa, die mijn uitnodiging accepteerde om later dit jaar Suriname te bezoeken.

Dit is geweldig nieuws, niet alleen omdat het de eerste keer is dat een OFID-vertegenwoordiger met zo’n hoge positie ons land zal bezoeken, maar omdat het getuigt van ons vermogen om positieve betrekkingen met de internationale gemeenschap te bevorderen, hetgeen grote mogelijkheden voor ons volk met zich kan meebrengen en ons helpen om Suriname vooruit te brengen.

//

Building strong international relationships is an important part of creating a more sustainable economy. As Minister of Finance, I am a diligent ambassador of Suriname around the world, advocating for the many benefits of investing in our country and sharing about the many opportunities available in Suriname. At the Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meeting in Morocco, I had the pleasure of meeting with Director General of the OPEC Fund for International Development (OFID), Dr. Abdulhamid Alkhalifa, who accepted my invitation to visit Suriname later this year. 

This is wonderful news, not only because it will be the first time that an OFID representative of this rank will visit our country, but because it speaks to our ability to foster positive relationships with the international community, which can bring great opportunities for our people and help us move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search