skip to Main Content

Verantwoording

OPEC Accountability A

Afgelopen week, tijdens de Jaarlijkse Vergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) in Marokko, ben ik met de President van de IsDB, Dr. Bandar M.H. Hajjar, in een werkvergadering bijeengekomen waar we ons gemeenschappelijk verlangen bespraken om samen te werken in verschillende projecten die mogelijkheden en ontwikkeling voor Suriname met zich teweeg zullen brengen. Onder deze projecten bevindt zich het “Project voor Uitbreiding van Stroomopwekking, Transmissie- en Distributiesystemen”. Dr. Hajjar en ik tekenden een overeenkomst voor de IsDB ter ondersteuning van het project – samen met het Koeweit Fonds, het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling, en de Caribische Ontwikkelingsbank – en om te helpen om de stroomvoorziening in ons land te garanderen.

Ik heb ook twee overeenkomsten getekend met betrekking tot de versterking van het Bureau voor Genderaangelegenheden en het Reverse Linkage Project, voor toegang tot kennis over de kunstmatige inseminatie van vee; en beurzen voor deze studie. Tenslotte hadden we de gelegenheid om, onder andere, over lopende projecten te praten, waaronder onderwijs en huisvesting.

Suriname heeft een zeer goede relatie met de IsDB. Als pleitbezorger voor de vele belangrijke mogelijkheden die in Suriname beschikbaar zijn, blijf ik de dialoog stimuleren, moedig ik samenwerking aan en verzeker ik dat we transparant en open beleid hebben, zodat we onze visie kunnen delen en sterke partnerschappen tot stand kunnen brengen die helpen om Suriname vooruit te brengen.

//

Last week, at the Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meeting in Morocco, I joined the President of the IsDB, Dr. Bandar M.H. Hajjar, for a working meeting where we discussed our common will to collaborate in several projects that will bring opportunity and development to Suriname. Among those projects is the “Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project.” Dr. Hajjar and I signed an agreement for the IsDB to support the project- along with the Kuwait Fund, OPEC Fund for International Development, and the Caribbean Development Bank- and help guarantee the supply of energy in our country. 

I also signed two agreements involving the strengthening of the Gender Affairs Office and the Reverse Linkage project, for access to knowledge regarding the artificial insemination of cattle and scholarships in the field. Last, we had the chance to go over ongoing projects including education and housing, among others.

Suriname has a great relationship with the IsDB. As an advocate for the many important opportunities available in Suriname, I continue to foment dialogue, encourage collaboration, and ensure that we have transparent and open policies, so we can share our vision and create strong partnerships that help move Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search