skip to Main Content

Verantwoording

ISDB Perseverance B

Tijdens de Jaarlijkse Vergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) in Marokko, ontmoette ik Dr. Abdulhamid Alkhalifa, Directeur-Generaal van het OPEC Fonds voor Internationale Ontwikkeling (OFID), om de details te bespreken en te formaliseren over onze samenwerking in verschillende projecten, die van groot voordeel zullen zijn voor de Surinaamse bevolking. Onder deze waren de goedkeuring van het OFID-aandeel in de financiering van het “Project voor Uitbreiding van Stroomopwekking, Transmissie- en Distributiesystemen”, hetgeen ons in staat zal stellen om een efficiënter energiesysteem in Suriname op te zetten, zodat we de uitdagingen kunnen helpen wegwerken die ons ervan weerhouden om te bouwen aan een betere toekomst.

We hebben ook de ondersteuning besproken van OFID voor de rehabilitatie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en de kantoren van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), alsook onze samenwerking in de “Overeenkomst ter Stimulering en Bescherming van Investeringen“. Onze samenwerking zal onze energie- en gezondheidssystemen verbeteren, meer kansen bieden aan de private sector en samen Suriname vooruit brengen.

//

During the Islamic Development Bank (IsDB) Annual Meeting in Morocco, I met with Dr. Abdulhamid Alkhalifa, Director General of the OPEC Fund for International Development (OFID), to discuss and formalize the details of our collaboration in several projects that will be of great benefit to the people of Suriname. Among those were the approval of the OFID’s share of financing for “Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project,”which will allow us to create a more efficient energy system in Suriname so we can help eliminate the challenges that keep us from building a brighter future.  

We also reviewed OFID’s support in the rehabilitation of the Academic Hospital Paramaribo and offices of the Regional Health Service (RGD), and our cooperation in the “Agreement for the Encouragement and Protection of Investment.”Our collaboration will  improve our energy and health systems, bring more opportunities to the private sector, and move Suriname forward together.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search