skip to Main Content

Verantwoording

Screen Shot 2019 03 31 At 8.49.41 PM

Dankzij de ontdekking van nieuwe bronnen in het Stabroek diep-water blok, gedaan door Exxon Mobil, is het Guyana-Suriname-bekken een opkomend aardoliegebied geworden. De ontdekkingen hebben het bestaan van aardolievoorkomens bevestigd die, dankzij verdere exploratie, grote mogelijkheden voor economische ontwikkeling en investeringen in Suriname zullen bieden.

 In 2012 schatte een USGS-studie dat het Guyana-Suriname-bekken ongeveer 13.608 MMBbl aan niet-ontdekte olie bevat, 21.196 Bcf aan niet-ontdekte aardgas en 574 MMbbl aan niet-ontdekte NGL’s. Een reeks belangrijke vondsten, waaronder Payara, Liza deep, Snoek, Turbot, Ranger, Pacora, Longtail, Hammerhead en Pluma volgde de ontdekking van Liza in 2015. Dit maakte het bekken tot een van de belangrijkste aardoliegebieden in de wereld, en vandaag schept het vele mogelijkheden voor internationale investeringen in Suriname die ons in staat zullen stellen om de burgers van dit land een betere toekomst te geven.

Er zijn veel economische voordelen die kunnen voortvloeien uit zulke ontdekkingen. We bouwen de weg naar succes en brengen Suriname vooruit.

//

Thanks to the discovery of new reservoirs in the deep-water Stabroek Block made by Exxon Mobil, the Guyana-Suriname Basin has become an emerging petroleum province. The discoveries have confirmed the existence of petroleum systems that, thanks to further exploration, will bring great opportunities for economic development and investment in Suriname.

 In 2012, a USGS study estimated that the Guyana-Suriname Basin contains around 13,608 MMbbl of undiscovered oil, 21,196 Bcf of undiscovered natural gas, and 574 MMbbl of undiscovered NGLs. A series of important finds, including Payara, Liza deep, Snoek, Turbot, Ranger, Pacora, Longtail, Hammerhead, and Pluma followed the discovery of Liza in 2015. This made the basin into one of the most important petroleum provinces in the world, and today it creates many possibilities for international investment in Suriname that will allow us to give the citizens of this country a brighter future.

There are many economic advantages that can come from such discoveries. We are building the path to success and moving Suriname forward.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search