skip to Main Content

Verantwoording

Us Dollars 696×520

Van de bijdrage aan de economie tot kansen voor werkgelegenheid en voedselzekerheid voor de bevolking van Suriname, speelt de landbouwsector een belangrijke rol in de vooruitgang van ons land. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat boeren en betrokkenen bij de landbouwsector over de middelen beschikken om hun werk te doen. Daarom implementeren we een initiatief om 19 pompen voor drainage in verschillende districten in Suriname te kopen en te installeren, die de overstromingsproblemen zullen opheffen die zowel boeren als gemeenschappen treffen.

We zullen de pompen installeren in 10 woonwijken in de districten Commewijne, Nickerie en Saramacca, waar eerder overstromingen de boeren hebben getroffen. Dit zal een groot voordeel betekenen voor de landbouwsector, omdat zij hun activiteiten zonder dergelijke ongemakken kunnen uitvoeren, de vruchten van hun harde werk kunnen plukken en kunnen bijdragen aan de groei en welvaart van onze economie. Maar dit is niet alleen gunstig voor degenen die betrokken zijn bij de landbouwsector. De pompen zullen een opluchting zijn voor de mensen in de lokale gemeenschappen die ook door de overstromingen zijn getroffen. Dit initiatief zal een schone en gezonde omgeving bevorderen waarin gezinnen, kinderen en individuen kunnen gedijen.

Ons doel is om de obstakels aan te pakken die de beschaving, groei en welzijn van de Surinaamse bevolking belemmeren. Landbouw is essentieel voor het succes van elke natie, en we implementeren oplossingen om voor onze boeren te zorgen, hun levensonderhoud te beschermen en te voorzien in de behoeften van onze gemeenschappen, zodat we samen Suriname vooruit kunnen brengen.

//

From its contribution to the economy to opportunities for employment and providing food security for the people of Suriname, the agricultural sector plays an important role in our country’s progress. It is our duty to ensure that farmers and those involved in agriculture have the resources to do their job. That’s why we are implementing an initiative to purchase and install 19 pumps for drainage across different districts in Suriname that will eliminate flooding issues that affect farmers and communities alike.

We will install the pumps in 10 residential areas in the districts of Commewijne, Nickerie, and Saramacca, where flooding has previously affected farmers. This will represent a great advantage for the agricultural sector, as they will be able to perform their activities without such inconveniences, reaping the benefits of their hard work and contributing to the growth and prosperity of our economy. But this is not only beneficial to those involved in the agricultural sector, the pumps will be a relief for the people in the local communities who are also affected the flooding. This initiative will promote a clean and healthy environment in which families, children, and individuals can thrive.

Our goal is to address the obstacles that are impeding the cultivation, growth, and well-being of the people of Suriname. Agriculture is essential to the success of any nation, and we are implementing solutions to take care of our farmers, to protect their livelihoods, and to meet our communities’ needs so that together we can move Suriname forward.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search