skip to Main Content

Verantwoordelijkheid

Unknown

Twee van de grootste dorpen in Noord-Suriname, Guyaba en Pikin Slee, worden binnenkort voorzien van schone energie, opgewekt vanuit een zonne-energie-centrale. Het Chinese bedrijf, Power China, werkt samen met de lokale autoriteiten en gemeenschappen aan het project om de inwoners van beide dorpen van schone energie te kunnen voorzien. Het vervult ons met trots om de samenwerking en toewijding terug te zien in een project dat de vooruitgang van ons land aantoont.

We bieden meer burgers toegang tot energie en wel op een milieubewuste manier. De zonne-energiecentrale is een voorbeeld van hoe wij economische en sociale groei kunnen bevorderen door met integriteit en verantwoordelijkheid te werken aan de duurzame toekomst van onze planeet en gemeenschappen. Door de energiecentrale kunnen Guyaba en Pikin Slee 24 uur per dag van schone energie worden voorzien. Schone energie voorziet scholen, ziekenhuizen en huizen van elektriciteit; het creëert nieuwe banen, genereert mogelijkheden en kansen voor bedrijven en trekt investeringen aan. Naarmate het project vordert, zal Power China zich verlaten op de lokale werknemers en daarbij de lokale economie mobiliseren.

De zonne-energiecentrale en de toegang tot schone energie is een manier om te blijven doen wat we al zo lang doen: zorg dragen voor ons natuurlijke habitat, onze lucht schoon houden en ons huis beschermen. Dit is een van de redenen waarom Suriname een aantrekkelijke plek voor bezoekers, medewerkers en investeerders aan het worden is. Daarnaast bevorderen we een milieubewuste mentaliteit en milieuvriendelijke werkwijzen die ons bijstaan om Suriname vooruit te blijven brengen.

//

Two of the largest villages in northern Suriname, Guyaba and Pikin Slee, will soon be supplied with clean energy from a solar plant. The Chinese company, Power China, is working on the project with local authorities and communities, to be able to provide clean energy to the inhabitants of both villages. I am proud to see the collaboration and dedication put into a project that demonstrates our country’s progress. 

We are providing more citizens access to energy in environmentally conscious way. The solar energy plant is an example of how we can promote economic and social growth by working with integrity and accountability for the sustainable future of our planet and communities. Through the plant, Guyaba and Pikin Slee can be supplied with clean energy 24 hours a day. Clean energy powers schools, hospitals, and homes; it creates new jobs, generates opportunities for business and attracts investment. As the project progresses, Power China will rely on the local workforce, mobilizing the local economy. 

The solar energy plant and accessibility to clean energy is a way to continue to do what we have been doing for so long: caring for our natural habitats, keeping our air clean, and protecting our home. This is one reason Suriname is becoming an attractive place for visitors, collaborators, and investors. Additionally we are fostering an environmentally-conscious mentality and eco-friendly practices that keep us moving Suriname forward.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search